Hôm nay, ngày 15 tháng 11 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
VĂN PHÒNG TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Tiếp tục mở đợt vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo

21.11.2017 - 14:51

Theo báo cáo của các lực lượng chức năng trong 9 tháng năm 2017 trên địa bàn tỉnh đã kiểm tra phát hiện xử lý 04 vụ 05 đối tượng sử dụng vũ khí (VK), vật liệu nổ (VLN), công cụ hỗ trợ (CCHT) để trả thù cá nhân, đánh nhau gây rối an ninh trật tự (ANTT). Kết quả công tác vận động nhân dân thu gom, giao nộp được 42 đầu đạn cối, 06 quả lựu đạn, 299 khẩu súng tự chế và nhiều kiếm mác.


Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH12 ngày 30/6/2011 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT và cuộc vận động nhân dân tham gia thu hồi VK, VLN, CCHT và pháo; Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận vừa ban hành Công văn số 4712/UBND-NC về việc tiếp tục mở đợt vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể tỉnh và UBND cấp huyện tăng cường truyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của Pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH12 ngày 30/6/2011 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Nghị định của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT. Tiếp tục mở đợt vận động nhân dân tham gia thu gom VK, VLN, CCHT hung khí tự tạo và pháo còn vương vãi ngoài xã hội và trong lòng đất; nâng cao tinh thần cảnh giác phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm về VK, VLN, CCHT, súng tự chế và pháo.

Lực lượng Công an phát huy vai trò Thường trực Ban Chỉ đạo (BCĐ) chủ động phối hợp với các đơn vị thành viên, tham mưu kiện toàn BCĐ vận động toàn dân thu gom, giao nộp VK, VLN, CCHT, hung khí tự tạo ở tỉnh và cấp huyện để tiếp tục chỉ đạo thực hiện cuộc vận động đạt hiệu quả.

Công an, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh xây dựng Kế hoạch tổng kiểm tra, rà soát công tác quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT trong lực lượng và các đối tượng được phép trang bị thuộc phạm vi quản lý để kịp thời khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong quản lý, sử dụng; bố trí cán bộ chiến sỹ đã có nghiệp vụ về công tác quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT tổ chức tiếp nhận VK, VLN, CCHT, bom, mìn, lựu đạn khi cán bộ, nhân dân giao nộp theo đúng quy định.

Các đơn vị Truyền thông, Phát thanh - Truyền hình, Báo Bình Thuận và UBND cấp huyện tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về công tác quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT, súng tự chế và pháo; các tác hại nguy hiểm của VK, VLN, CCHT và pháo gây ra gây thiệt hại về người và tài sản để nhân dân biết không tham gia, mua bán, tàng trữ, sử dụng.

MINH HÒA
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK