Hôm nay, ngày 20 tháng 10 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
ĐẢNG UỶ KHỐI CƠ QUAN TỈNH | TIN HOẠT ĐỘNG

Họp giao ban Tổ cộng tác viên dư luận xã hội định kỳ tháng 11/2017 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh

16.11.2017 - 16:34

Chiều ngày 15/11/2017, tại Hội trường cơ quan Đảng ủy Khối, Tổ cộng tác viên dư luận xã hội của Đảng ủy Khối đã tổ chức họp giao ban định kỳ tháng 11/2017


     Thực hiện Chương trình công tác tháng 11/2017 và Quy chế hoạt động của cộng tác viên dư luận xã hội các cấp trong tỉnh, chiều ngày 15/11/2017, tại Hội trường cơ quan Đảng ủy Khối, Tổ cộng tác viên dư luận xã hội đã tổ chức họp giao ban định kỳ tháng 11/2017 để trao đổi, nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội quan tâm, đồng thời định hướng nắm bắt dư luận trong thời gian tới. Đồng chí Phạm Thị Tố Loan - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng uỷ khối chủ trì cuộc họp.

     Sau khi đồng chí chủ trì báo cáo một số thông tin về tình hình thời sự, tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội vừa qua và định hướng một số nội dung cần tập trung phản ánh về tình hình dư luận xã hội; các thành viên tham dự đã cung cấp thông tin về các nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác, các hoạt động của cơ quan, đơn vị mình, phản ánh tình hình dư luận xã hội quan tâm, đồng thời có một số đề xuất kiến nghị đối với Tỉnh, với Đảng ủy Khối và các cấp ngành, cơ quan chức năng trong việc kịp thời định hướng dư luận xã hội, giải quyết những vấn đề bức xúc trong cán bộ, đảng viên, quần chúng và nhân dân. Dư luận thời điểm hiện nay đồng tình cao với những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và mong muốn những chủ trương, chính sách này sớm đi vào thực tế như Quyết định 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về ban hành hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diến biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết số 112/NQ-CP, ngày 30/10/2017 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an. Bên cạnh đó, dư luận tiếp tục quan tâm, lo lắng về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm; tệ nạn ma túy, nhất là ma túy đá dẫn đến nguy cơ gia tăng tệ nạn xã hội, gây mất an ninh trật tự; tình trạng khai thác trái phép khoáng sản, rừng; tình trạng một bộ phận người lớn tuổi không nêu gương trong tham gia giao thông, ảnh hướng xấu đến thanh thiếu niên; dư luận quan tâm đến tình hình một số đơn vị sự nghiệp công lập sẽ sát nhập hoặc giải thể trong thời gian tới; một số tâm tư sau kỳ thi tuyển công chức của tỉnh vừa qua đã có kết quả nhưng chưa có quyết định tuyển dụng...

     Đồng chí chủ trì tiếp thu các ý kiến phản ánh, đóng góp, trao đổi lại một số nội dung; đồng thời định hướng nắm bắt tình hình dư luận trong thời gian tới; trong đó chú trọng đến việc nắm tình hình tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII); kết quả sơ kết việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng; tình hình đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên cuối năm, các ngày lễ kỷ niệm, việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.../.

Nguyễn Thẩm - Ban TGDV
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK