Hôm nay, ngày 18 tháng 10 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH | TIN HOẠT ĐỘNG

Kết quả hoạt động của khoa Dân vận năm 2017

15.11.2017 - 14:38

Năm 2017 tập thể Khoa đoàn kết, gắn bó, cộng đồng trách nhiệm phấn đấu vượt qua khó khăn và đạt được một số kết quả đáng khích lệ trên các mặt công tác được giao: công tác giảng dạy, thao giảng; hoạt động nghiên cứu thực tế; hoạt động nghiên cứu khoa học và công tác khác.


Về hoạt động giảng dạy, thao giảng

Thực hiện kế hoạch chung của nhà trường, khoa đã triển khai giảng dạy 02 phần học (V.1 và V.3) cho các hệ lớp theo kế hoạch của nhà trường. Một số giảng viên tham gia giảng dạy các lớp BDKT QLNN chương trình chuyên viên, lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng Đảng, đảng viên mới… Mặt khác, để nâng cao chất lượng giảng day, mỗi giảng viên của Khoa tự đầu tư nghiên cứu trao dồi chuyên môn, kết hợp đồng bộ giữa phương pháp giảng dạy truyền thống và phương pháp giảng dạy tích cực; kết hợp giữa lý luận với thực tiễn trong mỗi bài giảng. Bên cạnh đó, Khoa đã thường xuyên cải tiến bổ sung chỉnh sửa, nâng cao chất lượng ra đề thi hết môn học phần V.1 và phần V.3, đề thi tốt nghiệp cuối khóa chương trình Trung cấp LLCT-HC (khối kiến thức 3)… thông qua nhiều hình thức thi như: trắc nghiệm (trên giấy, trên máy), vấn đáp, tự luận; giành thời gian hợp lý trên lớp cho thực hành và xử lý các bài tập tình huống. Qua đó, từng bước nâng cao ý thức chủ động tích cực của học viên trong mỗi buổi học; từ đó, góp phần không nhỏ vào việc nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường. Về hoạt động thao giảng, 01 đ/c giảng viên của Khoa tham dự Hội thi Giảng viên dạy giỏi cấp trường (kết quả: xếp loại giỏi) và được cử đi dự thi Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc lần thứ VI - khu vực phía Nam (kết quả: đạt loại giỏi).

Về hoạt động nghiên cứu khoa học

Bên cạnh công tác giảng dạy, các thành viên trong Khoa đã tích cực tham gia viết bài trong các buổi tọa đàm, hội thảo khoa học cấp trường, cấp khoa; tham gia hội thảo khoa học do Nhà trường phối hợp với Hội Liên hiệp Khoa học tỉnh tổ chức; Hội thảo “Cách mạng tháng Mười Nga và ý nghĩa đối với thời đại”. Đặc biệt, trong năm Khoa đã thực hiện đề tài “Biên soạn bộ câu hỏi thi trắc nghiệm phần Một số kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở và Nghiệp vụ công tác Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân ở cơ sở” do đ/c Trần Thị Minh Hoài và Võ Thị Thanh Hải (đồng chủ nhiệm) đã nghiệm thu đạt loại khá. Ngoài ra, các thành viên trong Khoa còn tích cực tham gia viết tin, bài cho Bản tin thông tin lý luận và thưc tiễn, Website của Trường. 100% giảng viên của Khoa đã hoàn thành và vượt nhiệm vụ nghiên cứu khoa học theo quy định.

Hoạt động nghiên cứu thực tế

Ngay từ đầu năm, sau khi có sự trao đổi, bàn bạc thống nhất của các thành viên trong khoa về hoạt động nghiên cứu thực tế theo quy định của Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Khoa xây dựng kế hoạch đi nghiên cứu thực tế ở các cơ quan, đơn vị các xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Cùng với kế hoạch chung, các thành viên lên kế hoạch riêng để tự thực hiện. Trong năm Khoa đã tổ chức 02 đợt đi nghiên cứu thực tế ở xã Tân Xuân, huyện Hàm Tân; xã Phan Dũng, huyện Tuy Phong. Một số giảng viên đưa đoàn học viên nghiên cứu thực tế tại các địa phương trong và ngoài tỉnh theo kế hoạch đào tạo của nhà trường. Qua các đợt nghiên cứu thực tế, mỗi giảng viên đã thu thập, cập nhật thông tin, tư liệu và nắm bắt tình hình thực tế của địa phương để gắn lý luận với thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng bài giảng. Năm 2017 các thành viên trong Khoa hoàn thành và vượt nghĩa vụ nghiên cứu thực tế theo quy định của Học viện.

Về công tác khác

Các thành viên trong Khoa tham gia học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước do Đảng ủy, cơ quan tổ chức, tham gia các đợt sinh hoạt chính trị nhân các ngày lễ lớn trong năm. Tham gia học tập chuyên đề năm 2017 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, tự diễn biến, tự chuyển hóa”; đăng ký kế hoạch cá nhân gương mẫu và cá nhân tự giác thực hiện; đồng thời, nghiêm túc thực hiện theo những nội dung đã đăng ký. Mặt khác, giảng viên trong Khoa luôn chủ động, tham gia các hoạt động, các cuộc vận động do Đảng ủy, nhà trường và các đoàn thể phát động, tổ chức; ngoài ra, còn tích cực tham gia đóng góp xây dựng các loại quỹ xã hội - từ thiện do các tổ chức phát động.

Bên cạnh nhưng kết quả đạt được hoạt động của Khoa Dân vận trong năm vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập như: tổ chức bộ máy nhân sự luôn có sự biến động, đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác quản lý, công tác giảng dạy và tham gia các hoạt động chung của Trường. Các giảng viên trong Khoa có chuyên ngành ðào tạo chýa phù hợp với chýõng trình phụ trách giảng dạy nên gặp không ít khó khãn trong việc giảng dạy các chuyên ðề do Khoa phụ trách.

 Thiết nghĩ, trong thời gian đến, tập thể Khoa phải luôn bám sát sự chỉ đạo từ Ban Giám hiệu và phối hợp chặt chẽ giữa các phòng, khoa trong trường, tiếp tục phát huy những kết quả đạt được,  nêu cao tinh thần đoàn kết, cộng đồng trách nhiệm, không ngừng học tập, nghiên cứu, trao dồi kiến thức chuyên môn, khắc phục những khó khăn, chủ động sáng tạo hoàn thành nhiệm vụ được giao nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo của nhà trường./.                                

Thanh Hải
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK