Hôm nay, ngày 16 tháng 12 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
UỶ BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG

Đảng ủy Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị để Tổ giám sát của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thông qua kết quả giám sát

10.11.2017 - 14:52

Thực hiện quy trình, kế hoạch giám sát của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; ngày 06 tháng 11 năm 2017, Đảng ủy Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức Hội nghị Đảng ủy để nghe Tổ giám sát của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thông qua kết quả giám sát đối với Đảng ủy Liên đoàn Lao động tỉnh và đồng chí Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh trong việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 


Tham dự hội nghị gồm có các đồng chí trong Tổ giám sát của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, tập thể Đảng ủy Liên đoàn Lao động tỉnh. Tại hội nghị, đại diện Tổ giám sát đã thông qua báo cáo kết quả giám sát đối với Đảng ủy và đồng chí Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; các đồng chí tham dự hội nghị đã thảo luận, góp ý, đi sâu phân tích những tồn tại, hạn chế, cũng như báo cáo rõ hơn cách thức các chi bộ tổ chức thảo luận chuyên đề năm 2017 về việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

Hồ Hữu Tùng
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK