Hôm nay, ngày 16 tháng 12 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
UỶ BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Bắc Bình

10.11.2017 - 14:50

Thực hiện Chương trình công tác năm 2017, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tiến hành kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2016 đối với Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Bắc Bình.


Qua kiểm tra cho thấy, Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy Bắc Bình đã chủ động chủ trì phối hợp với các ban của Huyện uỷ, Văn phòng Huyện ủy tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy triển khai các văn bản về công tác kiểm tra, giám sát đến các chi, đảng bộ cơ sở; tham mưu xây dựng Chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa và năm 2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy khá kịp thời. Chủ động xây dựng Kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2016 của Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy. Triển khai thực hiện nhiệm vụ theo Điều 32, Điều lệ Đảng đạt được một số kết quả nhất định. Quan tâm đôn đốc, hướng dẫn các cấp ủy cơ sở thực hiện công tác kiểm tra, giám sát. Việc thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm đúng phương hướng, cơ bản đúng phương châm, đúng thẩm quyền, nguyên tắc, thủ tục, quy trình, quy định.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cũng chỉ ra một số hạn chế, tồn tại, đồng thời đề nghị Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy Bắc Bình lưu ý một số nội dung cần quan tâm thực hiện trong thời gian tới./.  

Phạm Thị Minh Hiếu
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK