Hôm nay, ngày 16 tháng 12 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
ĐẢNG UỶ KHỐI DOANH NGHIỆP | TIN HOẠT ĐỘNG

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tiếp nhận phiếu góp ý đảng viên đang công tác về giữ mối liên hệ nơi cư trú

9.11.2017 - 9:45

Chiều ngày 07/11/2017, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp đã tiếp nhận phiếu góp ý của đảng viên đang công tác tại các doanh nghiệp có tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Khối về tham gia sinh hoạt nơi cư trú trên địa bàn thành phố Phan Thiết.

Tham dự có đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Ban Thường vụ Thành ủy Phan Thiết và các cấp ủy phường, xã trên địa bàn thành phố Phan Thiết.

 

Năm 2017, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp có 1085 đảng viên được giới thiệu về sinh hoạt tại 17 phường, xã trên địa bàn thành phố Phan Thiết. Theo kết quả nhận xét của cấp ủy nơi cư trú, Đảng bộ Khối có 236 đồng chí được đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng nơi sinh hoạt biểu dương, khen thưởng; 07 đồng chí nhắc nhỡ đề nghị rút kinh nghiệm.

Sau khi tiếp nhận, Đảng ủy Khối sẽ gửi các phiếu đến cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc và yêu cầu đưa nội dung nhận xét của cấp ủy nơi cư trú vào một trong những tiêu chí để xem xét, đánh giá xếp loại đảng viên năm 2017.

P.T.AN
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK