Hôm nay, ngày 16 tháng 12 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
VĂN PHÒNG TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Hội nghị tập huấn công tác văn thư, lưu trữ của Đảng và tổ chức chính trị - xã hội

9.11.2017 - 9:5

Sáng ngày 08/11/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận tổ chức Hội nghị tập huấn công tác văn thư, lưu trữ của Đảng và tổ chức chính trị - xã hội.


Quang cảnh Hội nghị (Ảnh: Minh Hòa)

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, các ban của Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; đại diện lãnh đạo các phòng thuộc Văn phòng Tỉnh ủy; đại diện Thường trực và lãnh đạo Văn phòng các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh; đại diện Thường trực Đảng ủy các xã, phường, thị trấn và các đồng chí làm công tác văn thư, lưu trữ.

Trong 3 ngày (từ ngày 08/11 đến ngày 10/11/2017), các đại biểu sẽ nghe đại diện lãnh đạo và phòng chuyên môn của Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng triển khai, quán triệt nội dung Luật Lưu trữ; Quy định số 66-QĐ/TW, ngày 06/02/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng; công tác lập hồ sơ và nộp lưu vào lưu trữ hiện hành; phương pháp tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Lưu trữ cấp huyện và cấp xã. 

Hội nghị tập huấn công tác văn thư, lưu trữ của Đảng và tổ chức chính trị - xã hội năm 2017 sẽ góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức các cơ quan Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh về vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội; trang bị thêm kiến thức và kinh nghiệm thực tế cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác văn thư, lưu trữ.

MINH HÒA
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK