Hôm nay, ngày 15 tháng 12 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ HÀM THUẬN NAM | GIỚI THIỆU

Hàm Thuận Nam: Tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII)

9.11.2017 - 8:57

Sáng ngày 07/11/2017, tại Hội trường UBND huyện Hàm Thuận Nam; Thường trực Huyện ủy tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).


Tham dự Hội nghị có hơn 140 đồng chí là: Huyện ủy viên, Trưởng, Phó các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội huyện; Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ cơ sở và các xã, thị trấn.

Tại Hội nghị, đồng chí Đặng Hồng Sỹ – Tỉnh ủy viên – Bí thư Huyện ủy triển khai các nội dung về: Tình hình kinh tế – xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2017 và kế hoạch ngân sách Nhà nước năm 2018; Đề án “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Đề án “Về công tác dân số trong tình hình mới”; Đề án “Đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập”; Đề án “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 5 đến Hội nghị Trung ương 6; xem xét một số vấn đề về công tác cán bộ./.

 

Quang Vinh
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK