Hôm nay, ngày 20 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ BẮC BÌNH | LỊCH CÔNG TÁC

chương trình công tác tháng 11 năm 2017

7.11.2017 - 13:44

chương trình công tác tháng 11 năm 2017


Thứ tư, ngày 01

- Sáng: Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Kế hoạch số 54-KH/HU, ngày 14/11/2007 của Huyện ủy (khóa IX) về triển khai thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TW, ngày 30/7/2007 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng gắn với thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII).

- Chiều: Đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy tham dự Hội nghị Đảng ủy kiểm điểm tập thể cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên năm 2017 tại Đảng ủy Quân sự huyện.

Thứ năm, ngày 02

- Sáng:

+ Đồng chí Bí thư Huyện ủy đi thăm và làm việc Đảng ủy xã Phan Thanh, Hồng Thái.

+ Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy họp Đảng ủy khối cơ quan Đảng, đoàn thể.

- Chiều:

+ Đồng chí Bí thư Huyện ủy làm việc với Phòng Tài nguyên& Môi trường huyện về tình hình thực hiện nhiệm vụ 10 tháng đầu năm 2017.

+ Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm việc với Trường Chính trị tỉnh xét duyệt hồ sơ lớp Trung cấp LLCTHC hệ tại chức khóa 84 mở tại huyện.

Thứ sáu, ngày 03

- Sáng: Đồng chí Phó Bí thư Thường trực chủ trì Hội nghị tập huấn về kê khai tài sản và quán triệt Quy định về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý.

- Chiều: Thường trực Huyện ủy dự họp chi bộ Văn phòng Huyện ủy.

Chủ nhật,

ngày 05

Đồng chí Bí thư Huyện ủy dự Ngày Hội đại đoàn kết tại thôn Tiến Đạt và Tiến Thành, xã Phan Tiến.

Thứ hai, ngày 06

- Đồng chí Bí thư Huyện ủy dự Ngày Hội đại đoàn kết tại thôn Bình Minh, xã Phan Hòa.

- Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Ngày Hội đại đoàn kết tại thôn Hải Thủy - xã Hải Ninh.

Thứ ba, ngày 07

- Sáng:

+ Đồng chí Bí thư Huyện ủy thăm và làm việc phòng Tài chính - Kế hoạch huyện.

+ Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy giao ban Thường trực HĐND huyện.

- Chiều: Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cùng Ban Tổ chức Huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã Bình Tân

Thứ tư, ngày 08

- Đồng chí Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị tập huấn văn thư, lưu trữ tại tỉnh.

- Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy giảng bài lớp Bồi dưỡng công tác Đảng cho Bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở năm 2017.

Thứ năm, ngày 09

- Đồng chí Bí thư Huyện ủy cùng Chủ tịch UBND huyện làm việc lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy, Mặt trận, đoàn thể, Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND - UBND huyện cùng các ngành liên quan của UBND huyện về Kế hoạch tổ chức đối thoại của người đứng đầu với nhân dân.

- Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự tổng kết Cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử đặc biệt quan hệ Việt Nam - Lào".

Thứ sáu, ngày 10

- Sáng: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác xây dựng đảng, công tác cán bộ.

- Chiều: Đồng chí Bí thư Huyện ủy đi thăm và làm việc Đảng ủy xã Bình Tân.

Thứ hai, ngày 13

Đồng chí Bí thư Huyện ủy đi thăm và làm việc Đảng ủy xã Phan Tiến, Sông Bình.

Thứ ba, ngày 14

- Đồng chí Bí thư Huyện ủy thăm và làm việc Hạt kiểm lâm huyện.

- Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri ở địa phương trong đợt tiếp xúc giữa cử tri và người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021:

+ Sáng: Xã Sông Lũy.

+ Chiều: Thị trấn Lương Sơn

Thứ tư, ngày 15

- Sáng:

+ Đồng chí Bí thư Huyện ủy thăm và làm việc Phòng Giáo dục và đào tạo huyện.

 + Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri ở địa phương trong đợt tiếp xúc giữa cử tri và người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại xã Phan Hòa.

- Chiều: Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy họp Thường trực Ban chỉ đạo công tác tôn giáo tháng 11/2017.

Thứ năm, ngày 16

Thường trực Huyện ủy kết luận kiểm điểm tự phê bình và phê bình, kiểm tra toàn diện gắn với đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2017 tại Đảng uỷ Quân sự huyện.

Thứ sáu,

ngày 17

- Đồng chí Bí thư Huyện ủy thăm một số cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện nhân Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11).

 - Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy họp Tổ 1961 về tình hình nhiệm vụ tháng 11 và phương hướng nhiệm vụ tháng 12/2017.

Thứ hai, ngày 20

- Sáng: Hội ý Thường trực 4 bên.

- Chiều: Đồng chí Bí thư Huyện ủy, cùng Chủ tịch UBND huyện làm việc lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy, Mặt trận, đoàn thể, Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND - UBND huyện cùng các ngành liên quan của UBND huyện kiểm tra công tác chuẩn bị đối thoại của người đứng đầu với nhân dân.

Thứ ba, ngày 21

Đồng chí Bí thư Huyện ủy đi thăm và làm việc Đảng ủy xã Phan Lâm, Phan Sơn.

Thứ tư, ngày 22

Đồng chí Bí thư Huyện ủy dự buổi làm việc của đồng chí Dương Văn An - Phó Bí thư Tỉnh ủy với Đảng ủy xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận 10 tháng của năm 2017 và những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Thứ năm, ngày 23

Đồng chí Bí thư Huyện ủy đi thăm và làm việc Đảng ủy xã Phan Điền.

Thứ sáu, ngày 24

Đồng chí Bí thư Huyện ủy thăm và làm việc Viện kiểm sát nhân dân huyện.

Thứ bảy, ngày 25

Đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đối thoại với nhân dân theo Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị.

Thứ hai, ngày 27

- Sáng: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy thông qua dự thảo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017; nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.     

- Chiều:

  + Đồng chí Bí thư Huyện ủy họp Đảng ủy Quân sự huyện.

  + Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy tiếp công dân.

Thứ ba, ngày 28

 - Đồng chí Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh lần thứ 16.

 - Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy:

+ Sáng: Giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri ở địa phương trong đợt tiếp xúc giữa cử tri và người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại UBND huyện.

+ Chiều: Kết luận kiểm điểm tự phê bình và phê bình, kiểm tra toàn diện gắn với đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2017 tại Đảng ủy Chợ Lầu.

Thứ tư, ngày 29

Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII).

Thứ năm,

ngày 30

- Sáng: Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy họp mặt, giao lưu với chức sắc, nhà tu hành, chức việc các tôn giáo tại Quân sự huyện.

- Chiều: Thường trực Huyện ủy gặp mặt các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy các khóa tiền nhiệm.

Văn phòng Huyện ủy
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK