Hôm nay, ngày 17 tháng 10 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ ĐỨC LINH | TIN HOẠT ĐỘNG

Đức Linh: Bế giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị khóa XII năm 2017

14.8.2017 - 13:50

       Chiều ngày 03/11/2017, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện đã tổ chức bế giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị khóa XII năm 2017. Dự lễ có đồng chí Trần Mậu Mầu - Phó Bí thư Huyện ủy, các đồng chí là lãnh đạo các Ban của Huyện ủy và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện.


       Lớp học được khai giảng ngày 25/7/2017, có 34 học viên. Sau một tháng học tập và nghiên cứu, các học viên được truyền đạt 18 chuyên đề theo chương trình quy định của Ban Tuyên giáo Trung ương, bao gồm: các chuyên đề cơ bản về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng; Nguồn gốc và cơ sở của thế giới quan xung quanh; Mối quan hệ và sự phát triển của các sự vật, hiện tượng trong thế giới; Xã hội loài người và sự vận động của xã hội loài người; Kinh tế hàng hóa; Chủ nghĩa tư bản và các giai đoạn phát triển của nó; Hình thái kinh tế - xã hội Cộng sản chủ nghĩa; Cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam; Chủ nghĩa xã hội và quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Công nghiệp hóa - nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa - mô hình kinh tế tổng quát của thời kỳ quá độ; Nhiệm vụ xây dựng con người, phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội; Cơ cấu xã hội và nhiệm vụ phát huy dân chủ, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; hệ thống chính trị trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; vấn đề quốc phòng, an ninh, đối ngoại trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Đảng cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành chính quyền; Đảng lãnh đạo hai cuộc kháng chiến chống xâm lược và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc; Đảng lãnh đạo nhân dân cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Bên cạnh các buổi nghiên cứu lý thuyết, thảo luận và kiểm tra đánh giá, lớp sơ cấp lý luận chính trị khóa XII còn tổ chức đi nghiên cứu thực tế nhằm giúp học viên nâng cao nhận thức chính trị, củng cố kiến thức bài học.

       Kết thúc khóa học, 100% học viên đủ điều kiện được cấp bằng tốt nghiệp, trong đó có 05 học viên xếp loại giỏi, 17 học viên xếp loại khá. Tại Lễ bế giảng, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện đã trao Bằng tốt nghiệp cho các học viên; biểu dương, khen thưởng cho 01 tập thể và 6 cá nhân đạt thành tích trong học tập và rèn luyện của lớp.

Lê Thị Nhàn
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK