Hôm nay, ngày 15 tháng 12 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ PHÚ QUÝ | GIỚI THIỆU

Chương trình công tác tháng 11 năm 2017

6.11.2017 - 14:15

I- NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Tập trung lãnh đạo phổ biến nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII).

- Tăng cường lãnh đạo đẩy mạnh thi đua nước rút lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập huyện (15/12/1977 - 15/12/2017) và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu năm 2017 đã đề ra; triển khai công tác đánh giá, nhận xét, phân loại tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên và cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2017.

- Quan tâm đúng mức công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên biển và phòng, chống dịch bệnh phát sinh trên địa bàn.

- Lãnh đạo chuẩn bị tổ chức tốt kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân huyện (khóa XI).

II- HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY

* Lần thứ nhất, nghe báo cáo và cho ý kiến về:

1. Kết quả kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Kế hoạch số 115-KH/HU, ngày 25/9/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

2. Kết quả kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo Kế hoạch số số 118-KH/HU, ngày 02/10/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

3. Phương án bố trí mặt bằng tổng thể công trình sân vườn Huyện ủy.

4. Công tác cán bộ; phát triển đảng viên mới và chuyển đảng viên chính thức.

* Lần thứ hai, nghe báo cáo và cho ý kiến về:

1. Kết quả giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kế hoạch số 116-KH/HU, ngày 27/9/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

2. Về nội dung gợi ý kiểm điểm sâu đối với tập thể, cá nhân phục vụ công tác đánh giá, nhận xét, phân loại tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên và cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2017.

3. Công tác cán bộ; phát triển đảng viên mới và chuyển đảng viên chính thức.

III- CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỤ THỂ

    Thứ tư,

    ngày 01

- Buổi sáng: Đồng chí Trần Tới - Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện chủ trì họp Đảng ủy Quân sự huyện.

- Buổi chiều: Thường trực Huyện ủy dự sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 11/2017.

   Thứ năm,

    ngày 02

Thường trực Huyện ủy dự Đại hội Chi bộ Văn phòng Huyện ủy.

    Thứ sáu,

    ngày 03

- Buổi sáng: Hội nghị tập huấn về kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ.

 - Buổi chiều: Đồng chí Lê Hồng Lợi - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự làm việc của Ban Chỉ đạo tỉnh kiểm tra công tác dân vận trên lĩnh vực Quốc phòng - An ninh năm 2017.

    Thứ hai,

    ngày 06

- Buổi sáng: Họp Thường trực Huyện ủy.

   Thứ ba,

    ngày 07

Hội nghị cán bộ chủ chốt phổ biến nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII)

    Thứ tư,

    ngày 08

- Buổi sáng: Đồng chí Trần Tới - Bí thư Huyện ủy, cùng với đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện và một số phòng, ban đi cơ sở tại Hòn Tranh.

   Thứ năm,

    ngày 09

- Buổi sáng: Đồng chí Trần Tới - Bí thư Huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã Long Hải về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận 10 tháng của năm 2017 và những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

- Buổi chiều: Lê Hồng Lợi - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp huyện quý III/2017.

    Thứ sáu,

     ngày 10

- Buổi sáng: Đồng  chí  Lê  Hồng  Lợi - Phó  Bí  thư  Thường  trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện chủ trì họp Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các ban Hội đồng nhân dân huyện rà soát các nội dung chuẩn bị kỳ họp thứ 5 - HĐND huyện (khóa XI).

- Buổi tối: Đồng  chí  Lê  Hồng  Lợi - Phó  Bí  thư  Thường  trực Huyện ủy dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư năm 2017, tại Nhà Văn hóa thôn Triều Dương (vào lúc 18 giờ 00).

    Thứ bảy,

     ngày 11

- Buổi sáng: Đồng  chí  Trần Tới - Bí thư Huyện ủy dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư năm 2017, tại Trường Tiểu học Đông Hải (vào lúc 07 giờ 30).

    Thứ hai,

     ngày 13

- Buổi sáng: Họp Thường trực Huyện ủy.

- Buổi chiều: Đồng chí Trần Tới - Bí thư Huyện ủy chủ trì họp giao ban khối nội chính tháng 11/2017.

    Thứ ba,

     ngày 14

- Buổi sáng: Đồng chí Trần Tới - Bí thư Huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã Tam Thanh về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận 10 tháng của năm 2017 và những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

- Buổi chiều: Thường trực Huyện ủy chủ trì họp Thường trực Ban Chỉ đạo Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập huyện (15/12/1977 - 15/12/2017).

    Thứ tư,

    ngày 15

- Buổi chiều: Đồng chí Trần Tới - Bí thư Huyện ủy dự buổi gặp mặt, giao lưu với chức sắc các tôn giáo năm 2017.

    Thứ năm,

     ngày 16

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy lần thứ nhất.

    Thứ sáu,

    ngày 17

- Buổi sáng: Thường trực Huyện ủy chủ trì họp triển khai công tác chuẩn bị nội dung gợi ý kiểm điểm sâu đối với tập thể, cá nhân phục vụ công tác đánh giá, nhận xét, phân loại tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên và cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2017([1]).

    Thứ hai,

    ngày 20

Thường trực Huyện ủy đi thăm các trường học trên địa bàn huyện nhân Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11).

    Thứ ba,

    ngày 21

- Buổi chiều: Đồng chí Trần Tới - Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện chủ trì họp Đảng ủy Quân sự huyện định kỳ tháng 11/2017.

    Thứ tư,

     ngày 22

- Buổi sáng: Đồng chí Trần Tới - Bí thư Huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã Ngũ Phụng về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận 10 tháng của năm 2017 và những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

- Buổi chiều: Thường trực Huyện ủy chủ trì họp giao ban các Thường trực huyện tháng 11/2017.

    Thứ năm,

     ngày 23

- Buổi sáng: Thường trực Huyện ủy làm việc với Thường trực các Đảng ủy cơ sở về kết quả lãnh đạo Đại hội các chi bộ trực thuộc([2]).

    Thứ sáu,

     ngày 24

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy lần thứ hai

    Thứ hai,

     ngày 27

Thường trực Huyện ủy đi cơ sở.

    Thứ ba,

     ngày 28

Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 16.

     Thứ tư,

      ngày 29

Dự Hội nghị quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), tại tỉnh.

    Thứ năm,

     ngày 30

Thường trực Huyện ủy đi cơ sở.

 


([1]) Thành phần tham dự: Các đồng chí Thường trực Huyện ủy, Trưởng các Ban của Huyện ủy, Chánh Văn phòng Huyện ủy, Chủ nhiệm và các đồng chí Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy.

([2]) Thành phần tham dự: Các đồng chí Thường trực Huyện ủy, Trưởng các Ban của Huyện ủy, Chánh Văn phòng Huyện ủy; Bí thư, Phó Bí thư Thường trực và cán bộ theo dõi công tác xây dựng Đảng ở các Đảng ủy trực thuộc Huyện ủy.

Văn phòng Huyện ủy Phú Quý
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK