Hôm nay, ngày 18 tháng 10 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
HỘI NÔNG DÂN | TIN HOẠT ĐỘNG

Hội Nông dân tỉnh làm việc tại xã Vĩnh Tân và huyện Tuy Phong

2.11.2017 - 14:24

Ngày 18/10/2017, Đoàn kiểm tra của Hội Nông dân tỉnh do đ/c Nguyễn Ngọc Thạch - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh làm trưởng đoàn đã trực tiếp kiểm tra hoạt động công tác Hội và các phong trào nông dân năm 2017 tại Hội Nông dân xã Vĩnh Tân (buổi sáng) và Hội Nông dân huyện Tuy Phong (buổi chiều); đồng thời chỉ đạo một số nội dung hoạt động trọng tâm từ nay đến cuối năm và năm 2018. Thành phần tham dự buổi kiểm tra gồm một số đ/c đại diện Trưởng các ban chuyên môn tỉnh Hội, đại diện ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Nông dân xã và  huyện Hội.


Đ/c Nguyễn Ngọc Thạch - Phó Chủ tịch Hội ND tỉnh tại buổi kiểm tra Hội ND xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong

Qua kiểm tra, tuy còn 2 tháng nhưng đến nay các chỉ tiêu, chương trình công tác trọng tâm công tác Hội và phong trào nông dân đã cơ bản hoàn thành. Đối với Hội Nông dân xã đã tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2017 khá toàn diện trên các mặt công tác theo sự chỉ đạo của cấp uỷ Đảng và Hội cấp trên. Cụ thể: Thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục, quan tâm củng cố và xây dựng công tác Hội, tổ chức xong hội nghị các chi hội theo nhiệm kỳ, thực hiện đạt và vượt 15/17 chỉ tiêu huyện Hội giao, thành lập được một số mô hình...Song, để thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu còn lại, đồng thời chuẩn bị tốt nội dung cho Đại hội Hội Nông dân xã vào tháng 3/2018; Hội Nông dân xã cần có kế hoạch cụ thể từng nội dung, từng chuyên đề để thực hiện đảm bảo việc triển khai tốt 3 phong trào của hội, sâu sát Chi hội, gần với hội viên nông dân để cập nhật kịp thời tâm tư, nguyện vọng, bức xúc chính đáng và tình hình dư luận xã hội trong hội viên nông dân và đề xuất, phản ánh, kiến nghị với cấp uỷ, chính quyền địa phương giải quyết kịp thời; củng cố kiện toàn Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” để duy trì hoạt động hiệu quả của CLB; bám sát sự hướng dẫn, chỉ đạo của Hội Nông dân huyện để triển khai thực hiện tốt công tác chuẩn bị nội dung, nhân sự Đại hội Hội Nông dân xã.     

          Tại buổi làm việc, đ/c Nguyễn Ngọc Thạch kết luận: Trong quá trình triển khai thực hiện công tác Hội và phong trào nông dân Hội đã có giải pháp nâng dần các chỉ tiêu và tăng cường đẩy mạnh công tác xây dựng củng cố cơ sở Hội và chi tổ Hội gắn với công tác Kiểm tra. Và qua kiểm tra xã Vĩnh Tân, cho thấy huyện Hội đã chủ động có kế hoạch triển khai các chương trình hoạt động, ký kết thi đua và thực hiện kiểm tra 12/12 cơ sở gắn với 12 chi Hội tại mỗi cơ sở được kiểm tra.  Song trong thời gian tới Hội cần tiếp tục tập trung triển khai một số nội dung hoạt động sau:

          Một, tuyên truyền vận động sinh hoạt thông qua tập huấn lồng ghép nội dung cần tuyên truyền phổ biến cho hội viên nông dân; sinh hoạt cơ sở, chi, tổ Hội đảm bảo sâu kỹ để cập nhật tâm tư và nguyện vọng, dư luận xã hội để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của hội viên nông dân. Duy trì các mô hình đảm bảo thực chất, nhất là Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”, các mô hình phong trào theo chuyên đề.

          Hai, Ban Thường vụ, Thường trực cần chủ động, tích cực hơn nữa tham mưu UBND huyện thực hiện việc chuyển kinh phí sang Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện theo Kế hoạch số 2941 – KH/UBND tỉnh; phối hợp triển khai thực Quyết định số 81-QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ.

          Ba, tiếp tục hướng dẫn cơ sở Hội thực hiện đúng Quyết định số 217-QĐ/TW V/v Ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quyết định số 218-QĐ/TW về ban hành quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền.

          Bốn, chuẩn bị tốt nội dung, nhân sự Đại hội Hội nông dân huyện và các cơ sở Hội trên đại bàn huyện theo đúng kế hoạch.

Thanh Yến - Ban TG
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK