Hôm nay, ngày 15 tháng 12 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ HÀM THUẬN NAM | LỊCH CÔNG TÁC

CHƯƠNG TRÌNH công tác tháng 11 năm 2017

2.11.2017 - 10:32

I-NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

-Đẩy mạnh thi đua hoàn thành nhiệm vụ năm 2017 theo Kết luận số 109-KL/HU ngày 08/12/2016 của Huyện ủy về đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và những nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.

-Chỉ đạo tập trung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2017, xác định những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo thực hiện trong năm 2018.

-Tập trung chỉ đạo công tác thu ngân sách, nhất là các khoản thu trong cân đối và các khoản thu còn đạt thấp; xây dựng nông thôn mới; phòng, chống thiên tai; dịch bệnh trên người, cây trồng và vật nuôi.

-Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành các công trình xây dựng cơ bản, nhất là những công trình trọng điểm, bức xúc.

-Lãnh đạo chuẩn bị tổ chức tốt kỳ họp thứ 5, HĐND huyện (khóa XIII).

-Lãnh đạo tổ chức tốt “Ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2017.


II-CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỤ THỂ:

Thứ tư, ngày 01

-Buổi chiều: Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy tiếp công dân định kỳ.

Thứ năm,

ngày 02

-Thường trực Huyện ủy đi cơ sở.

Thứ sáu,

ngày 03

-Buổi chiều: Đồng chí Bí thư Huyện ủy thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) đến cán bộ chủ chốt của huyện.

Thứ hai,

ngày 06

-Buổi sáng:+Thường trực Huyện ủy dự chào cờ và sinh hoạt đầu tháng.

+Đồng chí Bí thư Huyện ủy dự họp Ban chỉ đạo viết lịch sử LLVT huyện giai đoạn 1975 -2015.

+Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy họp Thường trực HĐND huyện.

-Buổi chiều: Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Ngày Hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư” năm 2017 tại thôn Hiệp Hòa- xã Tân Thuận.

Thứ ba, tư ngày 07, 08

Thường trực Huyện ủy đi cơ sở.

Thứ năm ngày 09

-­Buổi sáng: Thường trực Huyện ủy dự giao ban thu ngân sách huyện.

-Buổi chiều: Đồng chí Phó Bí thư thường trực Huyện ủy chủ trì họp Ban chỉ đạo công tác tôn giáo huyện tháng 11 năm 2017.

Thứ sáu,

ngày 10

-Buổi chiều: Hội ý Thường trực Huyện ủy.

Thứ hai

ngày 13

-Buổi sáng: Thường trực Huyện ủy dự Họp Thường trực HĐND huyện thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ 5-HĐND huyện

Thứ ba, ngày 14

Cả ngày: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến về công tác cán bộ, đảng vụ.

Thứ tư,

ngày 15

-Buổi chiều: Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy tiếp công dân định kỳ.

Thứ năm,

ngày 16

-Buổi sáng: Đồng chí PBT Thường trực Huyện ủy làm việc với Ban thường vụ Huyện Đoàn.

-Cả ngày: Đồng chí Bí thư Huyện ủy dự Đại hội thi đua quyết thắng cụm khối Quân sự địa phương tại huyện Đức Linh.

Thứ sáu

ngày 17

-Buổi sáng: Đồng chí Bí thư Huyện ủy dự Hội thảo Đề cương chi tiết Biên soạn lịch sử LLVT huyện giai đoạn 1975 -2015.

-Buổi chiều: Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Lễ kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập Trường Chính trị tỉnh (1962-2017) và 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/2982 – 20/11/2017).

-Cả ngày: Thường trực Huyện ủy dự đi thăm một số cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện nhân Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/10).

Thứ bảy,

ngày 18

-Buổi sáng: +Đồng chí Bí thư Huyện ủy dự Ngày Hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư” năm 2017 tại thôn Minh Thành-Hàm Minh

+Đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện dự Ngày Hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư” năm 2017 tại thôn Phú Sơn, xã Hàm Mỹ.

Thứ hai,

ngày 20

-Buổi chiều: Đồng chí Bí thư Huyện ủy họp Đảng ủy Quân sự huyện.

 

Thứ ba, tư ngày 21, 22

Thường trực Huyện ủy đi cơ sở.

Thứ năm

ngày 23

Họp Ban Thường vụ Huyện ủy đánh giá tình hình kinh tế -xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng đảng, công tác dân vận năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018; nghe báo cáo tình hình, tiến độ thực hiện các công trình đầu tư phát triển trên địa bàn huyện; giải quyết các vụ việc tồn đọng, nổi cộm; công tác cán bộ, đảng vụ.

Thứ sáu

ngày 24

-Buổi chiều: Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp Đảng ủy khối Đảng & Đoàn thể huyện.

Thứ hai

ngày 27

-Buổi chiều: Thường trực Huyện ủy dự sinh hoạt chi bộ VPHU.

Thứ ba

ngày 28

-Đồng chí Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 16.

Thứ tư

ngày 29

-Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 6.

Thứ năm

ngày 30

-Buổi chiều: Họp các Thường trực mở rộng đánh giá tình hình hoạt động tháng 11/2017; xếp lịch tháng 12/2017; cho ý kiến chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, công tác kiểm soát ma túy tháng 11/2017.

 

Văn phòng Huyện ủy
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK