Hôm nay, ngày 16 tháng 12 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG

Họp Đoàn kiểm tra, rà soát cho ý kiến về kết luận thanh tra có dấu hiệu sai phạm và dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của kiểm toán nhà nước trên địa bàn tỉnh.

2.11.2017 - 7:22

Thực hiện Kế hoạch số 64-KH/TU, ngày 26/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của kiểm toán nhà nước trên địa bàn tỉnh và Chương trình làm việc của Đoàn kiểm tra, rà soát theo Quyết định số 689-QĐ/TU, ngày 07/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

Đồng chí Nguyễn Thành Tâm - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy kiêm Trưởng Đoàn kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội chủ trì cuộc họp

Ngày 31/10/2017, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy kiêm Trưởng Đoàn kiểm tra, rà soát đã tổ chức họp các thành viên của Đoàn và Tổ giúp việc để cho ý kiến về kết luận thanh tra có dấu hiệu vi phạm pháp luật và dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của kiểm toán nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Cuộc họp đã thảo luận và thống nhất kiến nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết luận thanh tra có dấu hiệu sai phạm; cho ý kiến để hoàn chỉnh báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

 

Ngô Minh Quốc Cường
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK