Hôm nay, ngày 18 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ | CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

Chương trình công tác tháng 11 năm 2017

1.11.2017 - 14:4

Chương trình công tác tháng 11 năm 2017


Thứ tư,

ngày 01

Sáng

Đ/c Hồ Trung Phước chủ trì họp cơ quan.

Chiều

Đ/c Hồ Trung Phước chủ trì họp xét chọn tác phẩm Giải Cờ đỏ.

Đ/c Bùi Thế Nhân làm việc với Văn phòng Tỉnh ủy về dự toán kinh phí 2018.

Thứ năm,

ngày 02

Sáng

Các đ/c Phó Ban họp phân công các Tổ rèn luyện kỹ năng.

Thứ sáu,

ngày 03

Sáng

 

Đ/c Hồ Trung Phước cùng Thường trực Tỉnh ủy dự và thông tin tình hình kinh tế - xã hội tỉnh tại Hội nghị cán bộ chủ chốt kênh truyền hình Quốc gia VTV9.

Thứ hai

ngày 06

Sáng

Đ/c Hồ Trung Phước chủ trì hội ý lãnh đạo Ban.

Chiều

Đ/c Hồ Trung Phước dự họp nghe và cho ý kiến báo cáo giám sát và dự thảo nghị quyết về giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 3 và trước kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh (khóa X).

Thứ ba,

ngày 07

Sáng

Đ/c Hồ Trung Phước cùng Ban KT-NSHĐND tỉnh làm việc với Sở Tài chính thẩm tra các tờ trình và dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh.

Đ/c Bùi Thế Nhân cùng Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy xã La Ngâu, huyện Tánh Linh về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận năm 2017 và những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Thứ tư, năm, sáu

ngày 08, 09,10

Cả ngày

Đ/c Bùi Thế Nhân tham dự Hội nghị tập huấn văn thư, lưu trữ

Đ/c Huỳnh Thái Dương dự tập huấn và giao ban công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2017 tại thành phố Hồ Chí Minh.

Thứ tư,

ngày 08

Sáng

Đ/c Hồ Trung Phước cùng Ban KT-NSHĐND tỉnh làm việc với Sở KH&ĐT thẩm tra các tờ trình và dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh.

Chiều

Đ/c Hồ Trung Phước cùng Ban KT-NSHĐND tỉnh làm việc với Sở TN&MT thẩm tra các tờ trình và dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh.

Thứ năm,

ngày 09

Sáng

Đ/c Hồ Trung Phước cùng tập thể lãnh đạo Ban dự tổng kết Cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử đặc biệt quan hệ Việt Nam - Lào".

Chiều

Đ/c Bùi Thế Nhân cùng Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Liên đoàn Lao động tỉnh về tình hình tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp.

Thứ sáu,

ngày 10

Sáng

Đ/c Hồ Trung Phước cùng Ban KT-NSHĐND tỉnh làm việc với Kho bạc thẩm tra các tờ trình và dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh.

Đ/c Nguyễn Ngọc Hòa cùng Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Hội Nông dân và Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân

Chiều

Đ/c Hồ Trung Phước cùng Ban KT-NSHĐND tỉnh làm việc với Cục thống kê thẩm tra các tờ trình và dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh.

Đ/c Bùi Thế Nhân chủ trì hướng dẫn việc kê khai tài sản thu nhập năm 2017 cho đối tượng thuộc diện kê khai của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Thứ hai,

ngày 13

 

Sáng

Đ/c Hồ Trung Phước chủ trì hội ý lãnh đạo Ban.

Chiều

Đ/c Hồ Trung Phước dự họp nghe và cho ý kiến dự thảo báo cáo tổng hợp và dự thảo nghị quyết về kết quả giám sát tình hình thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường tại một số khu công nghiệp và cụm công nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Thứ ba,

ngày 14

 

Sáng

- Đ/c Huỳnh Thái Dương cùng Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Sở Tư pháp về tình hình thực hiện nhiệm vụ 10 tháng của năm 2017 và những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

- Đ/c Huỳnh Thái Dương cùng Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận 10 tháng của năm 2017 và những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

- Đ/c Bùi Thế Nhân làm việc với kế toán về tình hình kinh phí 2017.

Chiều

Đ/c Hồ Trung Phước dự họp nghe và cho ý kiến dự thảo báo cáo tổng hợp và dự thảo nghị quyết về kết quả giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 – 2017.

Thứ tư,

ngày 15

 

Sáng

Đ/c Hồ Trung Phước dự họp nghe và cho ý kiến về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh trong năm 2018.

Đ/c Nguyễn Ngọc Hòa chủ trì họp DLXH về Lễ hội rước đèn Trung thu.

Chiều

Đ/c Hồ Trung Phước dự họp nghe và cho ý kiến dự thảo Nghị quyết thành lập đoàn giám sát của HĐND tỉnh về việc thực hiện chế độ, chính sách theo quy định pháp luật đối với người lao động của một số doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trong một số ngành và lĩnh vực trên địa bàn tỉnh.

Thứ năm,

ngày 16

Sáng

Đ/c Hồ Trung Phước chủ trì họp Ban KT-NSHĐND tỉnh.

Đ/c Nguyễn Ngọc Hòa cùng Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tình hình thực hiện nhiệm vụ 10 tháng của năm 2017 và những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Chiều

Đ/c Bùi Thế Nhân chủ trì làm việc với phòng Lịch sử Đảng về Kế hoạch khảo sát việc day- học sử trong các trường học.

Thứ sáu,

ngày 17

Sáng

Đ/c Nguyễn Ngọc Hòa dự Lễ Khai giảng năm học mới 2017 – 2018 và Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11) Trường Cao đẳng nghề Bình Thuận.

Chiều

Đ/c Huỳnh Thái Dương dự lễ kỷ niệm 55 ngày thành lập Trường Chính trị tỉnh (1962 – 2017) và 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2017).

Thứ hai,

ngày 20

 

Sáng

Đ/c Hồ Trung Phước chủ trì hội ý lãnh đạo Ban; họp Hội đồng thi đua, khen thưởng xếp loại danh hiệu thi đua

Chiều

Đ/c Hồ Trung Phước chủ trì Họp Hội đồng thi đua, khen thưởng xếp loại danh hiệu thi đua

Thứ ba,

đến thứ bảy

ngày 21-25

Cả ngày

- Đ/c Huỳnh Thái Dương dự Hội nghị tập huấn công tác lý luận, phê bình văn học nghệ thuật tại Cần thơ.

Thứ ba,

ngày 21

Sáng

Đ/c Hồ Trung Phước dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Thứ tư,

ngày 22

Sáng

- Đ/c Hồ Trung Phước dự họp Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh rà soát, cho ý kiến các nội dung liên quan chuẩn bị kỳ họp thứ 5 - HĐND tỉnh khóa X.

- Đ/c Huỳnh Thái Dương cùng Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận 10 tháng của năm 2017 và những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Chiều

- Đ/c Hồ Trung Phước dự họp tập thể Thường trực HĐND tỉnh để nghe và cho ý kiến các tờ trình, dự thảo nghị quyết trước khi UBND tỉnh trình HĐND tỉnh.

Thứ năm,

sáu

ngày 23,24

Cả ngày

Đ/c Hồ Trung Phước dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Thứ năm,

ngày 23

Chiều

Đ/c Bùi Thế Nhân chủ trì làm việc với Văn phòng Ban về hướng nghiên cứu Đề án xây dựng Kho lưu trữ điện tử hoạt động Tuyên giáo Bình Thuận.

Thứ sáu,

ngày 24

Chiều

Đ/c Hồ Trung Phước dự họp Chi bộ Phòng Kỹ thuật, thuộc Đảng bộ Đài Phát thanh và truyền hình Bình Thuận.

Đ/c Bùi Thế Nhân chủ trì họp chi ủy.

Thứ hai,

 ngày 27

Sáng

- Đ/c Hồ Trung Phước chủ trì hội ý lãnh đạo Ban. Và họp Hội đồng thi đua, khen thưởng cơ quan.

- Đ/c Nguyễn Ngọc Hòa dự nghe Sở Y tế báo cáo Đề án thực hiện xã hội hóa một số dịch vụ y tế trong Bệnh viện Đa khoa khu vực La Gi và việc sáp nhập Trung tâm Mắt vào Khoa Mắt của Bệnh viện Đa khoa tỉnh theo Thông báo số 281-TB/VPTU, ngày 21/8/2017.

Thứ ba,

ngày 28

Cả ngày

Đ/c Hồ Trung Phước dự Hội nghị Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh lần thứ 16.

Chiều

Đ/c Nguyễn Ngọc Hòa chủ trì giao ban dư luận xã hội

Thứ tư,

ngày 29

Sáng

Tập thể lãnh đạo Ban dự Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 6.

Thứ năm,

ngày 30

Sáng

- Đ/c Bùi Thế Nhân chủ trì họp chi bộ

- Đ/c Huỳnh Thái Dương cùng Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy phường Phước Hội, thị xã La Gi về công tác phòng, chống tệ nạn ma túy.

Chiều

- Đ/c Hồ Trung Phước dự họp giao ban Thường trực HĐND, các ban HĐND và Văn phòng HĐND tỉnh tháng 12/2017.

Đ/c Huỳnh Thái Dương chủ trì giao ban báo chí tháng 12

Thứ sáu

ngày 01/12

Sáng

- Đ/c Hồ Trung Phước chủ trì họp cơ quan

ADMIN BTG
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK