Hôm nay, ngày 18 tháng 10 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
ĐẢNG UỶ KHỐI DOANH NGHIỆP | TIN HOẠT ĐỘNG

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối kiểm tra các cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới

26.10.2017 - 17:0

Ngày 24 và 25/10/2017, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thành lập 03 tổ kiểm tra do các đồng chí Thường trực Đảng ủy Khối làm tổ trưởng, thành viên là các đồng chí lãnh đạo các ban, Văn phòng Đảng ủy Khối, đã tiến hành kiểm tra một số tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp.

Nội dung kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về  “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; việc thực hiện nội dung, quy trình về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Đề án 544-ĐA/ĐU, ngày 16/7/2013 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; việc lãnh đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại doanh nghiệp.

Tổ kiểm tra làm việc tại Đảng bộ Viễn Thông

 

Qua kiểm tra, cơ bản các đơn vị cơ bản hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch về sản xuất kinh doanh; quan tâm đến chế độ, chính sách và đảm bảo thu nhập cho người lao động; tổ chức tốt việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Đề án 544-ĐA/ĐU của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; dân chủ trong doanh nghiệp được phát huy, cấp ủy chi bộ quan tâm, tạo điều kiện để của các đoàn thể hoạt động, chưa có đơn thư khiếu nại, tố cáo. Tuy nhiên, vẫn có đơn vị còn thiếu sót, hạn chế một vài nội dung trong triển khai thực hiện.

Để công tác xây dựng Đảng tại cơ sở thời gian đến được tốt hơn, các đồng chí tổ trưởng đã đề nghị cấp ủy các chi bộ cần đề ra các giải pháp để khắc phục các hạn chế, thiếu sót qua kiểm tra; tiếp tục lãnh đạo doanh nghiệp hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn vượt chỉ tiêu, kế hoạch được giao, quan tâm đến đời sống và chế độ chính sách cho người lao động. Năm 2017, tiếp tục đưa nội dung Nghị quyết Trung ương 4 vào kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên; thực hiện tốt việc đánh giá công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí vào nội dung sinh hoạt chi bộ và đảm bảo việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý/lần; tăng cường hơn nữa công tác phát triển đảng viên; hàng năm, tổ chức hội nghị người lao động kịp thời.

Hồng Vân
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 
 Gửi ý kiến bình luận

Tối đa 250 kí tự.

 


Android APK