Hôm nay, ngày 19 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
LỊCH CÔNG TÁC | LỊCH CÔNG TÁC TỈNH UỶ

Chương trình công tác tháng 10 năm 2017

1.10.2017 - 10:2

I- NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM.

- Triển khai thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (khóa XIII) về những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo thực hiện trong 3 tháng cuối năm 2017 và tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

- Chỉ đạo công tác phòng chống bão, lũ; phòng, chống dịch bệnh trên người, cây trồng và vật nuôi. 

II-  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỤ THỂ. 

Chủ nhật, ngày 01

Buổi tối: Đồng chí Dương Văn An – Phó Bí thư Tỉnh ủy dự Chương trình “Đêm hội trăng rằm” năm 2017 tại huyện Hàm Tân.

Thứ hai,

ngày 02

- Buổi sáng:

+ Từ 8 giờ đến 9 giờ 30: Họp Thường trực Tỉnh ủy.

+ Từ 9 giờ 45 đến 11 giờ 30: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Đoàn công tác của Tổng Cục thuế.

- Buổi chiều:

+ Đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự Hội nghị giao ban trực tuyến về công tác tổ chức xây dựng Đảng quý III/2017.

+ Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy dự sinh hoạt chi bộ định kỳ.

Thứ ba,

ngày 03

Buổi sáng: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy dự Hội nghị Đảng ủy Quân sự quý IV/2017.

Từ ngày 04 đến ngày 10

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy, dự Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (lần thứ 6).

Thứ tư,

ngày 04

- Buổi sáng: Đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì giao ban nội chính quý III/2017.

- Buổi chiều: Đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì họp Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh.

Thứ năm,

ngày 05

Đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bình Thuận tiếp xúc cử tri (cả ngày).

Thứ sáu,

ngày 06

- Đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bình Thuận tiếp xúc cử tri (cả ngày).

- Buổi sáng: Đồng chí Dương Văn An – Phó Bí thư Tỉnh ủy dự chỉ đạo Hội nghị tập huấn về kê khai tài sản, thu nhập cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh.

Thứ hai,

ngày 09

- Buổi sáng: Họp Thường trực Tỉnh ủy.

- Buổi chiều: Đồng chí Dương Văn An – Phó Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh về kinh phí ngoài công việc thường xuyên năm 2018.

Thứ ba,

ngày 10

- Đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bình Thuận tiếp xúc cử tri (cả ngày).

- Buổi sáng: Đồng chí Dương Văn An – Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì họp giao ban công tác dân vận quý III/2017.

Thứ tư,

ngày 11

- Buổi sáng: Đồng chí Dương Văn An – Phó Bí thư Tỉnh ủy dự và chỉ đạo Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

- Buổi chiều: Đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì họp giao ban khối Đảng quý III/2017.

Thứ năm,

ngày 12

- Buổi sáng: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Dương Văn An – Phó Bí thư Tỉnh ủy dự và chỉ đạo Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

- Buổi chiều: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy chủ trì họp Đoàn Giám sát 03 theo Kế hoạch số 70-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Thứ sáu,

ngày 13

- Buổi sáng:

+ Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy dự kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam và biểu dương doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu năm 2017.

+ Đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự Hội nghị tập huấn về phòng, chống khủng bố và phổ biến Luật về phòng, chống khủng bố.

- Buổi chiều: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cùng Tổ Đại biểu HĐND tỉnh giám sát một số dự án trên địa bàn thành phố Phan Thiết.

Thứ bảy,

ngày 14

Buổi sáng: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – Bí thư Tỉnh ủy báo cáo tình hình thời sự cho Câu lạc bộ hưu trí tỉnh.

Từ ngày 15 đến ngày 22

Đồng chí Dương Văn An – Phó Bí thư Tỉnh ủy đi công tác ngoài tỉnh.

Thứ hai,

ngày 16

- Buổi sáng: Họp Thường trực Tỉnh ủy.

- Buổi chiều:

+ Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp công dân định kỳ.

+ Đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị trực tuyến đánh giá công tác phòng chống ma túy.

Thứ ba,

ngày 17

- Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri (cả ngày).

- Buổi chiều: Đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì họp Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh.

Thứ tư

ngày 18

- Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri (cả ngày).

- Đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thăm và chúc Tết Katê của đồng bào Chăm theo Bàlamôn giáo.

Thứ năm, sáu

ngày 19, 20

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Từ ngày 23 đến ngày 31

Đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự họp Quốc hội.

Thứ hai,

ngày 23

- Buổi sáng: Họp Thường trực Tỉnh ủy.

- Buổi chiều: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Trường Cao đẳng nghề về kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2017, những nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong thời gian đến.

Thứ ba,

ngày 24

- Buổi sáng: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì họp tập thể Thường trực HĐND tỉnh nghe và cho ý kiến các tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Buổi chiều: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì họp Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thứ tư,

ngày 25

- Buổi sáng: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Sở Lao động, Thương binh và xã hội về tình hình thực hiện nhiệm vụ 10 tháng năm 2017 và những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

- Buổi chiều: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì họp Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh.

Thứ năm

ngày 26

Buổi sáng: Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị tổng kết Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) “về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Thứ sáu,

ngày 27

 Buổi sáng: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì họp trực tuyến với Đảng ủy Quân sự các huyện, thị xã, thành phố về rà soát kết quả thực hiện nghị quyết nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2017.

Thứ bảy,

ngày 28

 Buổi sáng: Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị thông tin thời sự quý IV/2017.

Thứ hai,

ngày 30

Buổi sáng: Họp giao ban các Thường trực.

Thứ ba,

ngày 31

Buổi chiều: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì họp giao ban Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh tháng 11/2017.

VĂN PHÒNG TỈNH ỦY
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK