Hôm nay, ngày 17 tháng 10 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
HỘI NÔNG DÂN | TIN HOẠT ĐỘNG

Hội Nông dân Bình Thuận - 87 năm nhìn lại một chặng đường xây dựng và trưởng thành

17.10.2017 - 14:39

Hội Nông dân Việt Nam được thành lập vào ngày 14 tháng 10 năm 1930. Trải qua 87 năm xây dựng và trưởng thành, đến nay Hội Nông dân Việt Nam đã qua 6 kỳ Đại hội, tổ chức Hội không ngừng được củng cố vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, từng bước vươn lên đáp ứng yêu cầu tình hình, nhiệm vụ mới của đất nước. Đến nay, Hội có hệ thống 4 cấp từ Trung ương đến cơ sở với số hội viên trên 10 triệu người.


Lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam tỉnh thăm và tặng lẵng hoa cho Hội Nông dân tỉnh Bình Thuận nhân kỷ niệm 87 năm ngày thành lập

87 năm qua, Hội Nông dân Việt Nam đã liên tục phấn đấu vượt qua khó khăn, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tích cực tuyên truyền, vận động, giáo dục, tập hợp nông dân tham gia các cuộc đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hội đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức kinh tế - xã hội, khai thác, sử dụng hợp lý các nguồn lực, gắn công tác tập hợp, đoàn kết, tuyên truyền, vận động với đẩy mạnh tổ chức các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ, tư vấn và đào tạo nghề giúp nông dân có điều kiện phát triển sản xuất, kinh doanh nâng cao thu nhập và đời sống; đóng góp xây dựng nông thôn mới đáng kể; xây dựng phát triển mô hình kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn. Nhiều phong trào thi đua do Hội phát động đạt hiệu quả, thiết thực. Từ các phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều tấm gương nông dân điển hình tiên tiến làm kinh tế giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, khắc phục hậu quả thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu. Nhiều nông dân đã tự nguyện hiến đất để xây dựng trường học, làm đường giao thông, xây dựng cầu cống, tự nguyện góp công, góp của làm việc thiện, sáng tạo ra những máy móc, công cụ phục vụ sản xuất...; việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cán bộ, hội viên, nông dân đã đi vào chiều sâu, có sức làn tỏa mạnh mẽ và mang lại hiệu quả thiết thực.

Trải qua 87 năm xây dựng, trưởng thành, phát triển của Hội Nông dân Việt Nam; Hội nông dân tỉnh Tỉnh bình Thuận đã từng bước trưởng thành cả về số lượng và chất lượng. Hội có 10 đơn vị Hội Nông dân các huyện, thị xã và thành phố, 127 Hội Nông dân cơ sở với 722 chi hội, trong đó có 707 chi Hội theo thôn, khu phố và 15 chi hội nghề nghiệp với 151.878  hội viên, tỷ lệ hội viên so với hộ nông dân đạt 107%, vượt chỉ tiêu (95%). Trong suốt 87 năm qua, tổ chức Hội Nông dân các cấp trong tỉnh đã tập hợp, lãnh đạo hội viên, nông dân tỉnh nhà tích cực thi đua lao động sản xuất, sẵn sàng đóng góp sức người, sức của đấu tranh giành độc lập, bảo vệ tổ quốc, góp phần cùng quân, dân cả nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh; góp phần thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương chính sách của Đảng tại địa phương. Đất nước chuyển sang giai đoạn đổi mới, thời kỳ hội nhập, Hội Nông dân được xác định vai trò, vị trí làm trung tâm, nòng cốt cho các phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thông mới. Hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước và 03 phong trào thi đua lớn của Hội của Hội, bằng các hành động cụ thể và thiết thực. Đó là:

Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững lan tỏa khắp các địa bàn trong tỉnh. Hiện nay, toàn tỉnh đã bình chọn được 54.496 hộ nông dân đạt danh hiệu SXKDG các cấp. Phong trào đã giúp cho nông dân về vốn, dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng hàng hóa, đẩy mạnh cơ giới hóa nông nghiệp. Ngư dân đã nhanh chóng chuyển đổi cơ cấu ngành nghề, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong khai thác và bảo quản sản phẩm hải sản sau khai thác; đánh bắt xa bờ, bám biển dài ngày kết hợp bảo vệ Tổ quốc.

Phong trào Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới; Nông dân đã thể hiện vai trò chủ thể đã đóng góp một phần quan trọng về vật chất, sức người, sức của xây dựng phong trào. Tính riêng 6 tháng đầu năm 2017, nông dân đã đóng góp 1,640 tỷ đồng, 6.025 ngày công xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, làm đường và sửa chữa 65 km đường giao thông và nạo vét 1,7 km kênh, mương nội đồng, 06 cây cầu. Khối thi đua 7 (UBMTTQVN và các đoàn thể tỉnh) đóng góp 30 triệu đồng làm sân trường Tiểu học Hliêm 2, huyện Hàm Thuận Bắc. Phong trào ánh sáng nông thôn đến nay đã phủ kín các xã thuộc huyện Đức Linh, Tánh Linh, Phú Quý và đang nhân rộng ra các địa phương khác; xây dựng và nhân rộng các mô hình ánh sáng, xanh, sạch, đẹp góp phần xây dựng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; nhiều hộ nông dân đã hiến đất và tích cực góp vốn xây dựng các công trình phúc lợi như trường học, trạm y tế, chợ, điện, cầu, cống, đường giao thông nông thôn… góp phần xây dựng các xã xây dựng nông thôn mới; đến cuối năm 2016, toàn tỉnh có 38 xã đạt chuẩn nông thôn mới, phấn đấu năm 2017 thêm 12 xã đạt nông thôn mới; đảo Phú Quý được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Phong trào nông dân tham gia đảm bảo Quốc phòng, an ninh các cấp Hội tích cực phối hợp thực hiện, Nông dân tham gia, góp phần xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, giao quân hàng năm đạt 100% chỉ tiêu trên giao, thực hiện có hiệu quả chính sách hậu phương quân đội… Tích cực tham gia phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh, thôn, khu phố và bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Phối hợp duy trì 224 tổ đoàn kết khai thác hải sản trên biển với 1.946 tàu, thuyền. Tiếp tục duy trì phát triển các mô hình tự quản, tự phòng trong nông dân như mô hình an ninh trật tự tại xã Sùng Nhơn (Đức Linh), xã Thắng Hải (Hàm Tân), tổ nhân dân xung kích xã Phan Hòa (Bắc Bình),…

Từ các phong trào thi đua yêu nước, các cấp Hội trong tỉnh đã vận động được 151.878 nông dân tham gia vào tổ chức Hội, chiếm 107% tổng số hộ nông dân trong tỉnh. Công tác xây dựng, kiện toàn tổ chức bộ máy của Hội thường xuyên cũng cố; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đi sát cơ sở, sát nông dân, tuyên truyền, vận động kết hợp chăm lo lợi ích thiết thực đến sản xuất, sinh hoạt, đời sống của nông dân; Hội chủ động, linh hoạt, phối hợp và tự tổ chức tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ, dạy nghề và bảo vệ lợi ích chính đáng cho nông dân; từ đó, uy tín của Hội ngày càng được nâng lên, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong tỉnh ngày càng vững mạnh, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.

Có được kết quả là nhờ sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy; sự giúp đỡ tạo điều kiện của chính quyền các cấp; sự phối hợp hỗ trợ của Mặt trận Tổ quốc các ngành, đoàn thể cùng với nỗ lực, quyết tâm của các cấp Hội và hội viên nông dân trong tỉnh. Các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua rất phong phú, đa dạng của tập thể, cá nhân đó là hành động, việc làm vì sự giàu, đẹp của gia đình, góp phần vào sự giàu, đẹp của quê hương, đất nước. Mỗi điển hình tiên tiến là một bông hoa tươi thắm trong vườn hoa tươi thắm của phong trào thi đua yêu nước của tỉnh. Kết quả thi đua 05 năm qua, tổ chức Hội, cán bộ, hội viên, nông dân rất vinh dự được nhận nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước; cụ thể: 01 tập thể được tặng Huân chương Lao động hạng nhất, 02 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng  ba; 03 tập thể và 04 cá nhân được tặng bằng khen của Thủ  tướng Chính phủ; 02 tập thể được tặng cờ của Trung ương Hội; 02 lần tập thể được tặng cờ thi đua của Chủ tịch UBND tỉnh; 57 tập thể và 136 cá nhân được tặng bằng khen của UBND tỉnh; BCH Hội nông dân tỉnh tăng 699 bằng khen cho tập thể và cá nhân. Chi bộ cơ quan đạt trong sạch vững mạnh cấp trên cơ sở từ năm 2000 đến nay, trong đó đạt cấp tỉnh 2006-2011.

Đ/c Phan Tấn Khế - CT Hội Nông dân tỉnh trao kỷ niệm chương vì giai cấp Nông dân Việt Nam cho cán bộ Sở, ngành, đoàn thể và cán bộ Hội Nông dân

Hội nông dân Bình Thuận, 87 năm nhìn lại một chặng đường xây dựng và trưởng thành dưới sự lãnh đạo của Đảng. Giai cấp nông dân và Hội Nông dân tỉnh Bình thuận tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, khắc phục mọi khó khăn, vượt qua thách thức, xây dựng Hội Nông dân tỉnh Bình Thuận vững mạnh, thực sự là chủ thể, là trung tâm, nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp CNH – HĐH nông nghiệp, nông thôn, xây dựng quê hương Bình Thuận mạnh về chính trị, giàu về kinh tế, vững về an ninh quốc phòng. 

Thanh Yến - Ban TG
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK