Hôm nay, ngày 23 tháng 9 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG

Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức sinh hoạt triển khai thực hiện 3 Chương trình hành động của Tỉnh ủy về các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 khóa XII

12.10.2017 - 9:28

Chiều ngày 10/10/2017, Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tổ chức sinh hoạt triển khai thực hiện 3 Chương trình hành động của Tỉnh ủy về các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, “về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, “về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”.

Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Trần Văn Để - Phó Trưởng Ban Thường trực, Bí thư Chi bộ đã trình bày 03 Chương trình hành động của Tỉnh ủy và thông qua dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện 3 Chương trình hành động của Tỉnh ủy về các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 khóa XII của Ban Nội chính Tỉnh ủy để tập thể đảng viên chi bộ tham gia góp ý.

Qua đó góp phần làm cho mỗi cán bộ, đảng viên và người lao động trong cơ quan nhận thức đầy đủ, sâu sắc ý nghĩa, quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của các Nghị quyết; từ đó nâng cao vai trò trách nhiệm của mỗi cá nhân trong công tác chuyên môn, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng của địa phương, nhằm thực hiện mục tiêu phát triển nhanh, bền vững cả về kinh tế, xã hội và môi trường trên địa bàn tỉnh. Đồng thời làm cơ sở cho mỗi cán bộ, đảng viên trong cơ quan tự rèn luyện đạo đức, phong cách và thực hiện hiệu quả công cuộc cải cách hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tham mưu xử lý nghiêm các vụ việc tiêu cực, nhũng nhiễu, nhất là các vụ việc, đơn thư khiếu nại, tố cáo của doanh nghiệp, người dân liên quan đến hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực.

Huỳnh Văn Khánh
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK