Hôm nay, ngày 19 tháng 9 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Triển khai thực hiện các hướng dẫn mới của Ban Tuyên giáo Trung ương về bồi dưỡng các chuyên đề cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở

11.10.2017 - 16:51

       Ngày 01/9/2017, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành các Hướng dẫn số 40, 41, 42, 43, 44 và số 45-HD/BTGTW về triển khai thực hiện chương trình bồi dưỡng chuyên đề cho cán bộ, đảng viên và nhân dân giúp người học là cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức về vấn đề tôn giáo - dân tộc, chính sách tôn giáo - dân tộc của Đảng và Nhà nước; ý nghĩa, tầm quan trọng trong việc xây dựng đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới; những vấn đề cơ bản và chung nhất của chủ nghĩa yêu nước, quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam và nắm vững những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh.


       Các hướng dẫn Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn và phát hành gồm: Hướng dẫn số 40-HD/BTGTW về thực hiện chương trình bồi dưỡng chuyên đề “Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam”. Hướng dẫn số 41-HD/BTGTW về thực hiện chương trình bồi dưỡng chuyên đề “Giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới”. Hướng dẫn số 42-HD/BTGTW về thực hiện chương trình bồi dưỡng chuyên đề “Hội nhập quốc tế”.  Hướng dẫn số 43-HD/BTGTW về thực hiện chương trình bồi dưỡng chuyên đề “Vấn đề tôn giáo và chính sách tôn giáo”. Hướng dẫn số 44-HD/BTGTW về thực hiện chương trình bồi dưỡng chuyên đề “Vấn đề dân tộc và chính sách dân tộc”. Hướng dẫn số 45-HD/BTGTW về thực hiện chương trình bồi dưỡng chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh”.

       Đây là những hướng dẫn có bổ sung những nội dung mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, căn cứ các hướng dẫn trên, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã có văn bản hướng dẫn và triển khai thực hiện, giúp đội ngũ giảng viên nắm vững nội dung, phương pháp giảng dạy các chuyên đề trong chương trình bồi dưỡng.

       Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị Ban Tuyên giáo, Ban Tuyên huấn các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị các huyện, thị xã La Gi và thành phố Phan Thiết căn cứ các Hướng dẫn nêu trên để bổ sung tài liệu giảng dạy, thực hiện việc mở các lớp bồi dưỡng, phổ biến cho cán bộ, đảng viên và nhân dân ở cơ sở theo quy định hiện hành và báo cáo kết quả việc thực hiện về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

       Tài liệu trên được đăng tại Trang thông tin điện tử Website Tỉnh ủy Bình Thuận, địa chỉ: www.binhthuancpv.org.vn - Chuyên trang Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Mục Văn kiện tư liệu.

            

Thúy Bình
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK