Hôm nay, ngày 19 tháng 9 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
UỶ BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kiểm tra tài chính đảng đối với Đảng ủy xã Tân Bình, thuộc Đảng bộ thị xã La Gi

11.10.2017 - 14:40

Thực hiện Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2017, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ đã tiến hành kiểm tra tài chính đảng đối với Đảng ủy xã Tân Bình thuộc Đảng bộ thị xã La Gi, mốc thời gian kiểm tra năm 2016. 


Qua kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy Đảng ủy xã Tân Bình thực hiện việc thu, chi tài chính đảng đã bám sát tình hình và yêu cầu thực tế hoạt động của Đảng bộ; các khoản thanh toán, lập chứng từ cơ bản đúng quy định; có mở sổ theo dõi thu, chí đảng phí; có lập dự toán theo tinh thần Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 30/5/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã chỉ ra một số thiếu sót, đề nghị Đảng ủy xã Tân Bình kịp thời khắc phục./.

Nguyễn Trần Khánh Vi
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK