Hôm nay, ngày 18 tháng 9 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
HỘI CỰU CHIẾN BINH | TIN HOẠT ĐỘNG

Hội Cựu chiến binh Hàm Thuận Bắc: Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cho cán bộ cơ sở năm 2017

11.10.2017 - 14:11

Hội Cựu chiến binh Hàm Thuận Bắc tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cho cán bộ cơ sở năm 2017


Lớp tập huấn 2017

Sáng ngày 03/10/2017 Hội Cựu chiến binh huyện phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Hàm Thuận Bắc mở lớp bồi dưỡng cán bộ Hội Cựu chiến binh cơ sở năm 2017, tham dự lớp tập huấn có 98 đ/c là ủy viên Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh và cán bộ chi, phân hội  Cựu chiến binh 17 xã, thị trấn.

Trong 2 ngày tập huấn, các học viên được nghiên cứu học tập 4 chuyên đề: Chức năng, nhiệm vụ nghiệp vụ công tác, biện pháp nâng cao chất lượng hội viên của chi Hội CCB thôn, khu phố; Nội dung phương pháp xây dựng Hội TSVM và xây dựng một số mô hình, loại hình “Hội viên Cựu chiến binh thôn, khu phố “Tự phòng, tự quản”, bảo đảm ANTT”; Hướng dẫn, trách nhiệm, phạm vi thực hiện giám sát và phản biện xã hội theo quyết định 217; Nội dung phương pháp xử lý một số tình huống trong thực tiễn khi tham gia công tác Hội.

Qua đợt tập huấn giúp cho đội ngũ cán bộ chi hội Hội cựu chiến binh cơ sở củng cố nâng cao kiến thức vận dụng những kỹ năng, nghiệp vụ cần thiết đáp ứng yêu cầu công tác Hội hiện nay. Qua đó, giúp cán bộ chi Hội nắm chắc hơn nghiệp vụ chuyên môn trong xây dựng và thực hiện tốt các hoạt động của Hội, nhằm góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác xây dựng Hội TSVM ở từng cấp Hội cơ sở.

                                                                                            Tin: Hội CCB huyện Hàm Thuận Bắc

TRƯƠNG TRỌNG TUYẾN
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK