Hôm nay, ngày 23 tháng 9 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH | TIN HOẠT ĐỘNG

Đổi mới hình thức thi cử ở Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận

9.10.2017 - 16:30

Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo của Đảng, chính quyền, đoàn thể cấp cơ sở ở địa phương nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ, phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng là một trong những nhiệm vụ của Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận. Để làm tốt được công tác trên, đòi hỏi Nhà trường phải quan tâm tới việc nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo. Trong đó, đổi mới hình thức thi là một nội dung vô cùng quan trọng, bởi vì, thông qua thi cử sẽ giúp chúng ta đánh giá được kết quả, thái độ, tinh thần học tập của học viên, đồng thời, người giảng sẽ nhìn nhận và điều chỉnh cách thức giảng sao cho phù hợp với tình hình để góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác giảng dạy. 


Có thể thấy, trước đây, hình thức thi kết thúc môn học, thi tốt nghiệp ở các lớp khá đơn điệu và không phong phú, đa dạng. Nhà trường thỉnh thoảng có triển khai hình thức thi vấn đáp, nhưng chỉ mới thực hiện ở một số phần học như: phần II (Những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng Sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam), phần IV.3: (Nghiệp vụ công tác Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân ở cơ sở) chủ yếu ở hệ lớp tập trung, còn lại vẫn là thi đề mở với hình thức tự luận là chủ yếu. Bên cạnh đó, nội dung câu hỏi thiên về kiến thức có sẵn trong giáo trình nên học viên rất lười suy nghĩ, tìm tòi. Người học cứ viết theo giáo trình, xin tài liệu của khóa trước hoặc phân công cho tổ viên soạn bài trước rồi in cho cả lớp cùng chép. Chính vì sao chép một cách máy móc, bị động, ỷ lại như thế nên đa phần bài thi có hơi hướng giống nhau và kết quả thu được sẽ không cao.

Để góp phần cải thiện tình hình nêu trên, trong thời gian qua, Nhà trường đã chỉ đạo các Khoa tăng cường đổi mới phương pháp giảng dạy, đổi mới cách ra đề theo hướng mở và không ngừng đa dạng hóa các hình thức thi như: tự luận, trắc nghiệm, vấn đáp đối với các phần học ở cả hai hệ lớp: tập trung và tại chức. Riêng đối với các lớp hệ tập trung sẽ thi tốt nghiệp cuối khóa bằng hình thức đề đóng…

Như vậy, với những hình thức thi mới, học viên vẫn còn bỡ ngỡ, chưa quen cho nên kết quả thi mang lại không như mong muốn, nhưng bước đầu đã đánh giá đúng, thực chất học lực, thái độ, tinh thần của họ. Từ đó, bản thân mỗi học viên muốn đạt được kết quả cao trong học tập , đòi hỏi họ phải chấn chỉnh lại tác phong, tinh thần học của mình, phải học hành một cách nghiêm túc hơn, có phương pháp học tập khoa học hơn để nắm được kiến thức cơ bản của bài học, phải tư duy, sáng tạo nhiều hơn, đi học chuyên cần hơn và bỏ đi tư tưởng học chính trị sẽ không bao giờ rớt của học viên. Đồng thời, qua đó, giúp cho Nhà trường có cái nhìn tổng quát hơn về chất lượng học tập của học viên để đề ra những biện pháp góp phần nâng cao hiệu quả trong đào tạo, bồi dưỡng.

Như vậy, việc chỉ đạo đổi mới công tác thi ở Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận trong thời gian qua đã đạt được kết quả thành công bước đầu. Tuy nhiên, để hoạt động này thực sự mang lại chất lượng và hoàn chỉnh thì phải trải qua cả một quá trình, đòi hỏi Nhà Trường phải thường xuyên đề ra những chủ trương, biện pháp đúng đắn, phù hợp trong công tác thi cử nhằm mục đích nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo và rèn luyện tính tích cực, tự giác, tư duy sáng tạo trong học tập của học viên góp phần hoàn thành mục tiêu chung mà nhà trường đã đề ra./.

Trần Thị Lệ Thủy
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK