Hôm nay, ngày 19 tháng 9 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
UỶ BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kiểm tra tài chính đảng đối với Ban Thường vụ Thị ủy La Gi

9.10.2017 - 16:26

Thực hiện Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2017, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ đã tiến hành kiểm tra tài chính đảng đối với Ban Thường vụ Thị ủy La Gi, mốc thời gian kiểm tra năm 2016.


Qua kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy Ban Thường vụ Thị ủy La Gi đã lãnh đạo và thực hiện các quy định về công tác quản lý tài chính, tài sản cơ bản đúng theo quy định của Đảng và Nhà nước; thực hiện công khai tài chính, tài sản trong nội bộ cán bộ, công chức cơ quan; mở đầy đủ sổ sách kế toán; chứng từ ghi chép rõ ràng, phản ánh đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh; đã chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Thị ủy tiến hành kiểm tra tài chính đối với một số cấp ủy trực thuộc, qua kiểm tra có ban hành thông báo kết luận chỉ rõ ưu điểm, hạn chế, thiếu sót, giúp cấp ủy trực thuộc chấn chỉnh, khắc phục.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Thường vụ Thị ủy La Gi vẫn còn một số mặt hạn chế, thiếu sót. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Thị ủy La Gi có biện pháp khắc phục.

Nguyễn Trần Khánh Vi
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK