Hôm nay, ngày 23 tháng 9 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
VĂN PHÒNG TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Phối hợp tổ chức Tết Katê của đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn

9.10.2017 - 10:37

Đồng bào dân tộc Chăm theo đạo Bàlamôn sẽ bắt đầu đón Tết Katê từ ngày 20/10/2017 (nhằm ngày 01 tháng 9 năm 2017 Âm lịch).


Lễ hội Katê (Nguồn: Báo Bình Thuận)

Để thuận lợi cho công tác tổ chức đón Tết Katê của đồng bào Chăm, Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 3907/UBND-KGVX chỉ đạo UBND  các huyện, thị xã, thành phố có đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, học sinh, sinh viên là người dân tộc Chăm theo đạo Bàlamôn đang sinh sống, làm việc và học tập… tạo điều kiện thuận lợi để ngày Tết Katê của đồng bào dân tộc Chăm được tổ chức vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, phát huy vốn văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Đồng thời, động viên đồng bào vui Tết không quên nhiệm vụ phát triển sản xuất, ổn định đời sống về mọi mặt, góp phần cùng với các dân tộc anh em trong tỉnh thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2017…

 

MINH HÒA
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK