Hôm nay, ngày 18 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY | CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

Chương trình công tác tháng 10/2017

9.10.2017 - 9:37

         

Thứ ba,

ngày 03

* Sáng: Giao ban công tác tháng 10.

Thứ tư,

ngày 04

* Sáng: Đồng chí Nguyễn Thành Tâm, đồng chí Nguyễn Đương Thành dự giao ban nội chính quý III/2017.

 * Chiều: Đồng chí Nguyễn Thành Tâm, đồng chí Nguyễn Đương Thành dự họp Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh.

Thứ năm,

ngày 05

* Chiều: Đồng chí Nguyễn Đương Thành tiếp Đoàn công tác Ban Nội chính Tỉnh ủy Bình Định đến trao đổi kinh nghiệm công tác.

Thứ sáu,

ngày 06

* Sáng: Lãnh đạo Ban, Trưởng các Phòng và tập thể Phòng PCTN dự Hội nghị tập huấn về kê khai tài sản, thu nhập cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh.

Thứ hai,

ngày 09

* Sáng: 9h00 - Họp Chi ủy.

* Chiều: Đồng chí Nguyễn Đương Thành họp Tổ giúp việc Ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh.

Thứ ba,

ngày 10

* Sáng: Hội nghị toàn thể CBCC cơ quan.

* Chiều: Họp chi bộ.

Thứ tư,

ngày 11

* Sáng: Đồng chí Trần Văn Để làm việc với Phòng PCTN về báo cáo 9 tháng PCTN và kết quả rà soát kinh tế - xã hội.

* Chiều: Đồng chí Trần Văn Để dự họp giao ban khối Đảng quý III/2017.

Thứ năm,

ngày 12

* Chiều: Đồng chí Nguyễn Thành Tâm dự họp Đoàn giám sát 03 theo Kế hoạch số 70-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Thứ sáu,

ngày 13

* Sáng: Đồng chí Nguyễn Thành Tâm dự Hội nghị tập huấn về phòng, chống khủng bố và phổ biến Luật về phòng, chống khủng bố.

Thứ hai,

ngày 16

* Chiều: Đồng chí Nguyễn Thành Tâm, đồng chí Nguyễn Đương Thành và Phòng Nội chính dự Hội nghị trực tuyến đánh giá công tác phòng chống ma túy.

Thứ ba,

ngày 17

Đồng chí Nguyễn Thành Tâm giám sát công tác cải cách thủ tục hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

* Chiều: Đồng chí Nguyễn Đương Thành dự họp Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh.

Thứ năm, sáu ngày 19, 20

Đồng chí Nguyễn Thành Tâm dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Thứ năm

ngày 26

* Sáng: Lãnh đạo Ban dự Hội nghị tổng kết Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) “về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Thứ bảy,

ngày 28

 * Sáng: Đồng chí Nguyễn Thành Tâm, đồng chí Nguyễn Đương Thành dự Hội nghị thông tin thời sự quý IV/2017.

Huỳnh Văn Khánh
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK