Hôm nay, ngày 23 tháng 9 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
UỶ BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận triển khai quyết định Giám sát Đảng ủy Liên đoàn lao động tỉnh và đồng chí Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh

6.10.2017 - 13:39

Thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2017 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận. Ngày 20 tháng 9 năm 2017, tại cơ quan Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Minh Thiên - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đại diện Thường trực Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy cùng Tổ giám sát đã triển khai Quyết định số 162-QĐ/UBKTTU, ngày 12/9/2017 của Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy giám sát đối với Đảng ủy Liên đoàn lao động tỉnh và đồng chí Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh trong việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 


Theo kế hoạch, sau khi triển khai Quyết định, Tổ giám sát của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy sẽ tiến hành làm việc với các tổ chức và cá nhân có liên quan và kết thúc trong tháng 11 năm 2017./.   

Hồ Hữu Tùng
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK