Hôm nay, ngày 23 tháng 9 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Bí thư và Phó Bí thư cấp ủy xã, phường, thị trấn tham gia lớp thứ nhất bồi dưỡng công tác xây dựng Đảng tại Trường Chính trị tỉnh.

4.10.2017 - 15:30

Từ ngày 04/10/2017 đến 06/10/2017, Trường Chính trị tỉnh phối hợp cùng với các Ban Đảng của Tỉnh ủy mở lớp thứ nhất bồi dưỡng công tác xây dựng đảng cho cấp ủy cấp xã, với số lượng là 104 đồng chí là Bí thư và Phó Bí thư cấp ủy cấp xã.


Đồng chí Dụng Văn Duy – Phó hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh: Phát biểu khai mạc lớp thứ nhất.

Sáng ngày 04/10/2017, tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng công tác xây dựng Đảng, về dự có đồng chí Lê Thành Trung – Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy và đồng chí Dụng văn Duy – Phó hiệu Trưởng Trường Chính trị tỉnh.

Lớp bồi dưỡng gồm 6 chuyên đề do các đồng chí là lãnh đạo thuộc Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Dân dận Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Trường Chính trị tỉnh báo cáo.

Đồng chí Đặng Văn Thuận  – Trưởng phòng CSĐ – ĐV báo cáo

Sau buổi khai mạc lớp thứ nhất tập huấn bồi dưỡng công tác xây dựng đảng, đồng chí Đặng Văn Thuận - Trưởng phòng Cơ sở đảng - đảng viên, Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo chuyên đề 2: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và Một số vấn đề về công tác cán bộ của cấp ủy xã, phường, thị trấn./. 

 

Lê Thị Bảo Chi
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK