Hôm nay, ngày 23 tháng 9 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
UỶ BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG

Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Bình tổ chức hội nghị để Tổ kiểm tra thông qua kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2016

4.10.2017 - 14:0

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ Huyện ủy và Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Bắc Bình; ngày 26 tháng 9 năm 2017, Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Bình đã tổ chức hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy để nghe Tổ kiểm tra của Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy thông qua kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2016 đối Ban Thường vụ Huyện ủy và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy. Tham dự hội nghị gồm các đồng chí trong Tổ kiểm tra của Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy và đồng chí Chánh Văn phòng Huyện ủy.


Tại hội nghị, đại diện Tổ kiểm tra đã thông qua báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2016 đối với Ban Thường vụ Huyện ủy và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; các đồng chí tham dự hội nghị đã thảo luận, góp ý, đi sâu phân tích những tồn tại cũng như đề xuất, kiến nghị một số nội dung để công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Ban Thường vụ Huyện ủy ngày càng tốt  hơn./. 

Hồ Hữu Tùng
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK