Hôm nay, ngày 22 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ TUY PHONG | LỊCH CÔNG TÁC

Chương trình công tác tháng 10/2017

4.10.2017 - 8:0

NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Triển khai thực hiện Kết luận của Huyện ủy về những nhiệm vụ cần tập trung lãnh đạo thực hiện trong 3 tháng cuối năm 2017 và tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2018.

- Chỉ đạo công tác phòng, chống bão, lũ; phòng chống dịch bệnh trên người, cây trồng và vật nuôi.


CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỤ THỂ

Chủ nhật, ngày 01

 

Buổi chiều: Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy thăm, tặng quà Trung thu các cháu thiếu nhi xóm 1C, xã Vĩnh Hảo.

Thứ hai, ngày 02

 

Buổi chiều: Giao ban các Thường trực.

Thứ ba, ngày 03

Buổi chiều: Cùng với Ủy ban nhân dân huyện dự họp ở Sở Tài nguyên và Môi trường (Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy).

Thứ ba, tư ngày 03, 04

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy (lần 1) nghe và cho ý kiến về:

- Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017.

- Báo cáo công tác phòng chống, tham nhũng 9 tháng, những nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017.

- Dự thảo Nghị quyết về quản lý và bảo vệ môi trường đến năm 2020.

- Chủ trương giải quyết tồn tại khu du lịch Bình Thạnh.

- Công tác cán bộ.

- Công tác đảng viên.

Thứ năm, ngày 05

- Buổi sáng: Giao ban phòng, ban huyện về tình hình thực hiện công tác phòng, chống ma túy đầu tháng 10/2017 (Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy) (1) Mời đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Huyện ủy; Mặt trận, các đoàn thể huyện; Tòa án, Phòng Tư pháp, Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội, Trung tâm Y tế, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, các Đồn Biên phòng Hòa Minh, Liên Hương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn dự làm việc.

- Buổi chiều:

+ Họp nghe báo cáo tình hình, tiến độ triển khai dự án khu sản xuất giống thủy sản tập trung Chí Công (Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy) (2) Mời đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện; đại diện lãnh đạo Ban Dân vận, Văn phòng Huyện ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân huyện; Công an, Thanh tra, Phòng Tư pháp, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Ban quản lý Dự án, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện; Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Chí Công dự họp.

+ Dự họp Đảng ủy xã Phước Thể đánh giá, xếp loại Đảng ủy, các chức danh chủ chốt xã năm 2017 (Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy).

Thứ sáu, ngày 06

 

- Buổi sáng: Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị tập huấn kê khai tài sản, thu nhập ở tỉnh.

- Buổi chiều:

+ Làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Phước Thể về tình hình và tiến độ xây dựng nông thôn mới (Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy) (3) Mời đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, Ban Tổ chức Huyện ủy, Phòng Nội vụ, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Tài chính- Kế hoạch, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Y tế, Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng dự làm việc.

+ Giao ban khối Mặt trận, đoàn thể quý III/2017 (Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy).

Thứ hai, ngày 09

- Buổi sáng: Chủ trì sơ kết rút kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết vụ việc liên quan Trường Tiểu học Liên Hương 3 (Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy) (4) Mời đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện; tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, Văn phòng Huyện ủy; Công an, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Đồn Biên phòng Liên Hương, Thanh tra, Phòng Tư pháp, Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh- Truyền hình, Văn phòng HĐND và UBND huyện; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể huyện; Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Ban Thường vụ Đảng ủy, đại diện lãnh đạo UBND thị trấn Liên Hương dự họp.

- Buổi chiều: Hội ý Thường trực Huyện ủy.

Thứ ba, ngày 10

Hội nghị lần thứ 21 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nghe và cho ý kiến về:

- Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh, công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017.

- Thông qua Nghị quyết về quản lý và bảo vệ môi trường đến năm 2020.

Thứ tư, ngày 11

- Buổi sáng:

+ Nghe báo cáo tình hình, tiến độ đền bù, giải tỏa dự án khu công nghiệp Tuy Phong (Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy) (5) Mời đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, Văn phòng Huyện ủy, Công an huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tư pháp, Trung tâm Phát triển quỹ đất; cấp ủy, Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Hảo dự họp.

+ Dự Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017- 2022 (Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy).

- Buổi chiều: Nghe báo cáo tình hình, tiến độ đền bù, giải tỏa dự án tuyến kênh thoát lũ bãi thải xỉ nối vào suối Chùa, xã Vĩnh Tân (Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy) (6) Mời đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Công an huyện, Phòng Tư pháp, Thanh tra, Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND và UBND huyện; cấp ủy, Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Tân dự họp.

Thứ năm, ngày 12

- Buổi sáng:

+ Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện tham gia cùng Tổ Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đơn vị Tuy Phong giám sát Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong tình hình triển khai thực hiện chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh liên quan đến việc chấm dứt quy hoạch khu dân cư 118 ha, xã Hòa Phú (7) Các cơ quan có liên quan mời dự: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Thường trực và Ban Kinh tế- Xã hội Hội đồng nhân dân huyện, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã Hòa Phú.

+ Chủ trì họp Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở huyện quý III/2017 (Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy).

- Buổi chiều: Làm việc với doanh nghiệp về thành lập tổ chức Công đoàn (Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy).

Thứ sáu ngày 13

 

Buổi sáng:

- Dự Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện, giai đoạn 2012- 2017 (Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy).

- Dự Hội nghị tập huấn về phòng, chống khủng bố và phổ biến về Luật phòng, chống khủng bố ở tỉnh (Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy).

Thứ hai, ngày 16

Buổi chiều: Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị trực tuyến đánh giá công tác phòng, chống ma túy.

Thứ ba, ngày 17

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy (lần 2) nghe và cho ý kiến về:

- Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy (khóa XIII) thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) về phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

- Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020- 2025.

Thứ tư, ngày 18

Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện tham gia cùng Tổ Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đơn vị Tuy Phong giám sát tình hình thực hiện quy định pháp luật trong việc chăm sóc sức khỏe của người dân tham gia bảo hiểm y tế năm 2017 (cả ngày).

- Buổi sáng: Cùng Thường trực Tỉnh ủy thăm, chúc Tết Katê của đồng bào Chăm theo Bàlamôn giáo (Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy).

- Buổi chiều: Họp Đảng ủy Khối các cơ quan Đảng, đoàn thể huyện (Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy).

Thứ năm, sáu, ngày 19, 20

Tiếp xúc cử tri của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh (Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy).

Thứ sáu, ngày 20

Thường trực Huyện ủy thăm, chúc Tết Katê của đồng bào Chăm theo Bàlamôn giáo.

Thứ hai, ngày 23

- Buổi sáng: Hội ý Thường trực Hội đồng nhân dân huyện (Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện).

- Buổi chiều: Hội ý Thường trực Huyện ủy.

Thứ ba, ngày 24

- Buổi sáng: Chủ trì Hội nghị quán triệt, triển khai Chương trình hành động của Tỉnh ủy (khóa XIII) thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) về phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước (Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy).

- Buổi chiều: Làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Chí Công về tình hình tham gia bảo hiểm y tế 10 tháng đầu năm 2017 (Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy).

Thứ tư, ngày 25

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy (lần 3) nghe và cho ý kiến về:

- Kế hoạch giải quyết tồn tại về đất ở khu dân cư A2 thị trấn Liên Hương;

- Công tác cán bộ;

- Công tác đảng viên.

Thứ năm, ngày 26

- Buổi sáng: Tập thể Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ở tỉnh (Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy).

- Buổi chiều: Họp Đảng ủy Quân sự huyện (Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy).

Thứ sáu, ngày 27

 

Buổi sáng:

- Dự họp trực tuyến của Đảng ủy Quân sự tỉnh với Đảng ủy Quân sự các huyện, thị xã, thành phố về rà soát kết quả thực hiện Nghị quyết về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2017 (Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy).

- Làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy thị trấn Phan Rí Cửa về tình hình tham gia bảo hiểm y tế 10 tháng đầu năm 2017 (Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy).

Thứ bảy, ngày 28

Buổi sáng: Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị trực tuyến thông tin thời sự quý IV/2017.

Thứ hai, ngày 30

- Buổi sáng: Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị sơ kết, rút kinh nghiệm diễn tập khu vực phòng thủ huyện có một phần thực binh năm 2017.

- Buổi chiều: Giao ban các Thường trực.

Thứ ba, ngày 31

Buổi sáng:

- Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện tham gia cùng Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát Ủy ban nhân dân thị trấn Liên Hương về thực hiện quy định pháp luật về công tác quản lý xây dựng, trật tự đô thị.

- Cùng với Ủy ban nhân dân huyện làm việc với Bảo hiểm xã hội huyện, cấp ủy, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn về tình hình tham gia bảo hiểm y tế 10 tháng đầu năm 2017, nhiệm vụ trong thời gian tới (Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy) (8) Ủy ban nhân dân huyện chủ trì mời các thành phần có liên quan dự làm việc.

- Buổi chiều: Thường trực Huyện ủy dự sinh hoạt chi bộ định kỳ.

 

Văn phòng Huyện ủy
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK