Hôm nay, ngày 23 tháng 9 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
UỶ BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG

Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ kết luận kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2015, năm 2016 đối với Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Hàm Thuận Bắc

3.10.2017 - 8:5

Thực hiện Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2017, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Bình Thuận đã tiến hành kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Hàm Thuận Bắc; mốc thời gian kiểm tra năm 2015, năm 2016. 


Qua kiểm tra nhận thấy: Việc thi hành kỷ luật của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy thực hiện đúng phương hướng, cơ bản đảm bảo phương châm, nguyên tắc, thủ tục và đúng thẩm quyền; áp dụng hình thức kỷ luật đối với đảng viên vi phạm cơ bản đúng nội dung, tính chất, mức độ sai phạm. Quy trình xem xét, xử lý kỷ luật cơ bản theo quy định; bảo đảm dân chủ trong thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm; đảng viên vi phạm sau khi bị xử lý kỷ luật về Đảng được Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ kiến nghị xem xét, xử lý kỷ luật về mặt chính quyền. Đảng viên vi phạm chấp hành nghiêm túc quyết định kỷ luật của tổ chức đảng. Hồ sơ thi hành kỷ luật được lưu trữ, sắp xếp khoa học, đảm bảo theo quy định.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Hàm Thuận Bắc tiếp tục phát huy ưu điểm, khắc phục thiếu sót để triển khai thực hiện tốt việc thi hành kỷ luật trong Đảng thời gian đến./.

Trần Đình Nguyên
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK