Hôm nay, ngày 15 tháng 12 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ PHÚ QUÝ | GIỚI THIỆU

Chương trình công tác tháng 10 năm 2017

3.10.2017 - 7:36

I- NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017.

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Chương trình hành động của Tỉnh ủy (khóa XIII) triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII).

- Tăng cường công tác tuyên truyền, chủ động phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên biển; phòng, chống dịch bệnh.

II- HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY

*Lần thứ nhất, nghe báo cáo và cho ý kiến về:

1. Đánh giá tình hình 9 tháng đầu năm 2017

- Về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017 (kèm theo Báo cáo số 172/BC-UBND, ngày 14/9/2017 của Ủy ban nhân dân huyện).

- Công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017.

- Về công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017.

2. Kết quả kiểm tra 04 năm (2014 - 2017) thực hiện các Quyết định số 217, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị theo Kế hoạch số 107-KH/HU, ngày 12/7/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy (khóa X).

3. Dự thảo Kế hoạch của Huyện ủy (khóa X) thực hiện các Chương trình hành động của Tỉnh ủy (khóa XIII) triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII).

4. Dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 (bổ sung, điều chỉnh).

5. Phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo các ban của Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy dự sinh hoạt định kỳ của chi bộ thuộc các loại hình tổ chức Đảng.

6. Công tác cán bộ; phát triển đảng viên mới và chuyển đảng viên chính thức.

*Lần thứ hai, nghe báo cáo và cho ý kiến về:

1. Một số vấn đề về công tác chuẩn bị tổ chức Lễ Kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập huyện (15/12/1977 - 15/12/2017).

2. Kết quả giám sát việc thực hiện công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; việc thực hiện đối thoại trực tiếp với công dân, doanh nghiệp và trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ.

III- HỘI NGHỊ HUYỆN ỦY LẦN THỨ 15, thảo luận và quyết định một số vấn đề sau:

1. Kế hoạch của Huyện ủy (khóa X) thực hiện các Chương trình hành động của Tỉnh ủy triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII).

2. Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 (bổ sung, điều chỉnh).

3. Chất vấn và trả lời chất vấn tại Hội nghị.

4. Công tác cán bộ.

IV- CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỤ THỂ

    Thứ hai,

    ngày 02

Buổi chiều: Thường trực Huyện ủy dự sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 10/2017.

    Thứ ba, tư;        ngày 03, 04

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy lần thứ nhất

    Thứ năm,

    ngày 05

Thường trực Huyện ủy giải quyết công việc tại cơ quan.

    Thứ sáu,

    ngày 06

Buổi sáng: Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị trực tuyến tập huấn về kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ chủ chốt.

    Thứ hai,

    ngày 09

Thường trực Huyện ủy giải quyết công việc tại cơ quan.

    Thứ ba,

    ngày 10

- Buổi sáng: Hội nghị Huyện ủy lần thứ 15 (khóa X).

- Buổi chiều: Đồng chí Trần Tới - Bí thư Huyện ủy chủ trì họp Ban Chỉ đạo Tổ chức Lễ Kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập huyện (15/12/1977 - 15/12/2017).

    Thứ tư,

    ngày 11

- Buổi sáng:

+ Đồng chí Trần Tới - Bí thư Huyện ủy và đồng chí Tạ Minh Nhựt - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chủ trì Hội nghị đối thoại trực tiếp với nhân dân 02 xã Tam Thanh và Ngũ Phụng, tại Hội trường Huyện ủy.

+ Đồng chí Lê Hồng Lợi - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

- Buổi chiều: Đồng chí Trần Tới - Bí thư Huyện ủy dự Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện, giai đoạn 2012 - 2017, tại Hội trường Huyện ủy.

    Thứ năm,

    ngày 12

Buổi sáng: Đồng chí Trần Tới - Bí thư Huyện ủy chủ trì họp giao ban khối nội chính tháng 10/2017.

    Thứ sáu,

     ngày 13

Đồng chí Trần Tới - Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị tập huấn về phòng, chống khủng bố và phổ biến Luật về phòng, chống khủng bố, tại tỉnh.

     Thứ hai,

      ngày 16

- Buổi sáng: Thường trực Huyện ủy chủ trì họp giao ban các Thường trực huyện giữa tháng 10/2017.

- Buổi chiều: Đồng chí Trần Tới - Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị trực tuyến đánh giá công tác phòng chống ma túy.

    Thứ ba,

    ngày 17

Buổi sáng: Hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt các Chương trình hành động của Tỉnh ủy (khóa XIII) triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII).

    Thứ tư,

    ngày 18

- Buổi sáng: Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy lần thứ 2.

- Buổi chiều: Đồng chí Trần Tới - Bí thư Huyện ủy dự làm việc giữa Ủy ban nhân dân huyện với Ban Quản lý Cảng Phú Quý và các ngành liên quan để chấn chỉnh thủ tục xuất bến của tàu khách tuyến Phú Quý - Phan Thiết.

   Thứ năm, sáu;      ngày 19, 20

Thường trực Huyện ủy giải quyết công việc tại cơ quan.

     Thứ hai,

    ngày 23

Đồng chí Lê Hồng Lợi - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Chủ tịch HĐND huyện tiếp xúc cử tri đại biểu HĐND tỉnh, huyện trước kỳ họp thứ 5 (cả ngày).

    Thứ ba,

     ngày 24

Buổi sáng: Đồng chí Lê Hồng Lợi - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Chủ tịch HĐND huyện tiếp xúc cử tri đại biểu HĐND tỉnh, huyện trước kỳ họp lần thứ 5.

     Thứ tư,

      ngày 25

Buổi sáng: Đồng chí Trần Tới - Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện chủ trì họp Đảng ủy Quân sự huyện định kỳ tháng 10/2017.

     Thứ năm,

      ngày 26

Buổi sáng: Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị tổng kết Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) “về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

     Thứ sáu,

     ngày 27

- Buổi sáng:

+ Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị trực tuyến Đảng ủy Quân sự tỉnh với Đảng ủy Quân sự các huyện, thị xã, thành phố về rà soát kết quả thực hiện nghị quyết nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2017.

+ Đồng chí Lê Hồng Lợi - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp giao ban chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc quý III/2017.

- Buổi chiều: Lê Hồng Lợi - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp huyện quý III/2017.

    Thứ bảy,

     Ngày 28

Buổi sáng: Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị thông tin thời sự quý IV/2017.

    Thứ hai,

     ngày 30

- Buổi sáng: Đồng chí Lê Hồng Lợi - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp giao ban Mặt trận - Đoàn thể quý III/2017.

- Buổi chiều: Đồng chí Lê Hồng Lợi - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện chủ trì họp Thường trực Hội đồng nhân dân huyện.

     Thứ ba,

     ngày 31

Buổi sáng: Đồng chí Lê Hồng Lợi - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự họp giao ban công tác tôn giáo quý III/2017.

Văn phòng Huyện ủy Phú Quý
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK