Hôm nay, ngày 22 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ | CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

Chương trình công tác tháng 10 năm 2017

2.10.2017 - 16:19

Chương trình công tác tháng 10 năm 2017


Thứ hai,

ngày 02

Sáng

Đ/c Bùi Thế Nhân chủ trì họp cơ quan.

Chiều

Đ/c Bùi Thế Nhân dự Hội nghị giao ban trực tuyến về công tác tổ chức xây dựng Đảng quý III/2017.

Từ ngày 02 -15/10

Đ/c Hồ Trung Phước  tham gia bồi dưỡng kiến thức QPAN tại Hà Nội.

Thứ tư

ngày 04

Sáng

Đ/c Bùi Thế Nhân, đ/c Nguyễn Ngọc Hòa làm việc với Phòng TTCTTG thông qua kế hoạch rèn luyện kỹ năng cán bộ Tuyên giáo.

Thứ năm

ngày 05

Sáng

 

Đ/c Bùi Thế Nhân làm việc với Phòng Lịch sử Đảng về tiến độ số hóa tư liệu và Kế hoạch nghiên cứu Đề án tăng cường chất lượng dạy và học lịch sử địa phương  trong trường học.

Thứ sáu

ngày 06

Sáng

Tập thể lãnh đạo Ban và lãnh đạo Văn phòng dự Hội nghị tập huấn về kê khai tài sản, thu nhập cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh.

Chiều

- Đ/c Bùi Thế Nhân chủ trì làm việc với các ngành liên quan về Hướng dẫn Chỉ thị 23 “về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua trên địa bàn thôn, khu phố”.

- Đ/c Nguyễn Ngọc Hòa báo cáo bài lớp bồi dưỡng cấp ủy tại trường Chính trị tỉnh

Thứ hai,

ngày 09

Sáng

Đ/c Bùi Thế Nhân chủ trì hội ý lãnh đạo Ban.

Chiều

- Đ/c Bùi Thế Nhân cùng Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh về kinh phí ngoài công việc thường xuyên năm 2018.

- Đ/c Bùi Thế Nhân; đ/c Huỳnh Thái Dương dự họp triển khai thông báo giải quyết tố cáo.

Thứ ba,

ngày 10

Sáng

Đ/c Bùi Thế Nhân dự họp giao ban công tác dân vận quý III/2017.

Thứ tư,

ngày 11

Chiều

Đ/c Huỳnh Thái Dương dự họp giao ban khối Đảng quý III/2017.

Thứ năm,

ngày 12

Sáng

Đ/c Huỳnh Thái Dương dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Thứ sáu,

ngày 13

Sáng

Đ/c Huỳnh Thái Dương dự kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam và biểu dương doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu năm 2017.

Thứ bảy,

ngày 14

Sáng

Đ/c Nguyễn Ngọc Hòa cùng Thường trực Tỉnh ủy báo cáo tình hình thời sự cho Câu lạc bộ hưu trí tỉnh.

Thứ hai,

ngày 16

Sáng

Đ/c Hồ Trung Phước chủ trì hội ý lãnh đạo Ban.

Chiều

- Đ/c Hồ Trung Phước giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường tại các trang trại chăn nuôi heo trên địa bàn huyện Hàm Tân.

- Đ/c Huỳnh Thái Dương dự Hội nghị trực tuyến đánh giá công tác phòng chống ma túy.

Thứ ba,

ngày 17

Cả ngày

 Đ/c Nguyễn Ngọc Hòa  dự Hội nghị Báo cáo viên tại TP. Hồ Chí Minh.

Sáng

Đ/c Hồ Trung Phước làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường tại các trang trại chăn nuôi heo tại địa bàn huyện Hàm Tân.

Thứ tư,

ngày 18

Cả ngày

Đ/c Hồ Trung Phước tiếp xúc cử tri tại huyện Đức Linh.

Chiều

Đ/c Nguyễn Ngọc Hòa báo cáo bài lớp bồi dưỡng cấp ủy tại trường Chính trị tỉnh.

Thứ năm, sáu

ngày 19, 20

- Đ/c Hồ Trung Phước dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

- Đ/c Nguyễn Ngọc Hòa tham gia giám khảo hội thi Tuyên truyền  viên giỏi - Hội Phụ nữ tỉnh.

Thứ hai,

ngày 23

 

Sáng

Đ/c Hồ Trung Phước chủ trì hội ý lãnh đạo Ban.

Chiều

Đ/c Nguyễn Ngọc Hòa cùng Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Trường Cao đẳng nghề về kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2017, những nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong thời gian đến.

Thứ ba,

ngày 24

Sáng

Đ/c Hồ Trung Phước và tập thể Thường trực HĐND tỉnh họp nghe và cho ý kiến các tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Thứ tư,

ngày 25

Sáng

Đ/c Nguyễn Ngọc Hòa và Đ/c Huỳnh Thái Dương cùng Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Sở Lao động, Thương binh và xã hội về tình hình thực hiện nhiệm vụ 10 tháng năm 2017 và những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Chiều

Đ/c Bùi Thế Nhân chủ trì họp Chi ủy.

Thứ năm,

ngày 26

Chiều

Đ/c Hồ Trung Phước dự Hội nghị tổng kết Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) “về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Thứ sáu,

ngày 27

Sáng

Đ/c Nguyễn Ngọc Hòa chủ trì giao ban DLXH tháng 10/2017.

Chiều

Đ/c Bùi Thế Nhân chủ trì họp Chi bộ.

Thứ bảy,

ngày 28

Sáng

Tập thể lãnh đạo Ban dự hội nghị thông tin thời sự quý IV/2017.

Thứ hai,

 ngày 30

Sáng

Đ/c Hồ Trung Phước chủ trì hội ý lãnh đạo Ban.

Thứ ba,

ngày 31

Sáng

Đ/c Hồ Trung Phước họp Hội đồng thi đua, khen thưởng cơ quan.

Chiều

- Đ/c Hồ Trung Phước dự họp giao ban Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh tháng 11/2017.

- Đ/c Huỳnh Thái Dương chủ trì giao ban báo chí tháng 11/2017.

Thứ tư,

ngày 01/11

Sáng

Đ/c Hồ Trung Phước chủ trì họp cơ quan.

ADMIN BTG
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK