Hôm nay, ngày 22 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ HÀM THUẬN BẮC | LỊCH CÔNG TÁC

Chương trình công tác tháng 10 năm 2017

2.10.2017 - 7:21

Chương trình công tác tháng 10 năm 2017:


Thứ hai, ba,

ngày 02, 03

Thường trực Huyện ủy kiểm tra một số tình hình ở cơ sở.

Thứ tư,

ngày 04

Sáng:- Đồng chí Hồng Thanh Nam-Bí thư Huyện ủy làm việc với UBND huyện về tình hình khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện.

Chiều:- Thường trực Huyện ủy làm việc với Thường trực UBKT Tỉnh ủy về giải quyết đơn thư.

- Hội ý Thường trực Huyện ủy.

- Đồng chí Võ Văn Thanh-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự khán Hội thi phòng cháy, chữa cháy của Khối Đảng, đoàn thể huyện.

Thứ năm,

ngày 05

Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

Thứ sáu, ngày 06

Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị trực tuyến về tập huấn việc kê khai tài sản, thu nhập.

Thứ hai,

ngày 09

Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm 2017 về công tác quốc phòng, quân sự địa phương tại huyện.

Thứ ba,

ngày 10

Sáng: Thường trực Huyện ủy dự giao ban công tác kiểm tra, giám sát quý III/2017 tại huyện.

Chiều: Đồng chí Võ Văn Thanh-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì làm việc với UBND huyện và các ban, ngành huyện liên quan về công tác BHXH, BHYT quý III/2017.

Thứ tư,

ngày 11

Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 16.

Thứ năm,

ngày 12

Thường trực Huyện ủy dự Đại hội Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017-2022.

Thứ sáu,

ngày 13

- Đồng chí Hồng Thanh Nam-Bí thư Huyện ủy dự kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam và biểu dương doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu năm 2017 tại tỉnh.

- Đồng chí Võ Văn Thanh-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự sinh hoạt Văn phòng Huyện ủy quý III/2017.

Từ thứ hai,

ngày 16

đến thứ sáu,

ngày 20

Thường trực Huyện ủy tiếp xúc cử tri.

Thứ hai,

ngày 16

Sáng: Đồng chí Võ Văn Thanh-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tháng 10/2017.

Chiều: Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị trực tuyến với tỉnh về đánh giá công tác phòng, chống ma túy.

Thứ ba,

ngày 17

Sáng: Đồng chí Võ Văn Thanh-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự họp mặt kỷ niệm Ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10) tại huyện.

Chiều: Hội ý Thường trực Huyện ủy.

Thứ tư,

ngày 18

Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

Thứ năm,

ngày 19

Thường trực Huyện ủy dự họp mặt Ngày thành lập các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng cấp ủy và sinh hoạt kỷ niệm Ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10) tại cơ quan Huyện ủy.

Thứ sáu,

ngày 20

Đồng chí Võ Văn Thanh-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp Đảng ủy khối Đảng, đoàn thể huyện tháng 10/2017.

Thứ hai,

ngày 23

- Đồng chí Hồng Thanh Nam-Bí thư Huyện ủy dự họp Đảng ủy Quân sự huyện tháng 10/2017.

- Đồng chí Võ Văn Thanh-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì giao ban Thường trực HĐND huyện tháng 10/2017.

Thứ ba,

ngày 24

Thường trực Huyện ủy dự Đại hội thi đua quyết thắng trong LLVT huyện, giai đoạn 2012-2017.

Thứ tư,

ngày 25

Thường trực Huyện ủy đối thoại trực tiếp với Nhân dân xã Hàm Trí năm 2017.

Thứ năm,

ngày 26

Sáng: Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị tổng kết Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước tại tỉnh.

Chiều: Thường trực Huyện ủy dự họp Chi bộ và Công đoàn khối cơ quan Huyện ủy tháng 10/2017.

Thứ sáu,

ngày 27

Sáng: Đồng chí Hồng Thanh Nam-Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị trực tuyến với tỉnh về rà soát kết quả thực hiện nghị quyết nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2017.

Chiều: Thường trực Huyện ủy chủ trì giao ban các Thường trực gắn với nghe báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng và kiểm soát ma túy tháng 10/2017.

Thứ bảy,

ngày 28

Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị thông tin thời sự quý III/2017 tại tỉnh.

Thứ hai,

ngày 30

Thường trực Huyện ủy tiếp tục kiểm tra một số tình hình ở cơ sở.

Thứ ba,

ngày 31

Đồng chí Võ Văn Thanh-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp Hội đồng sáng kiến cơ quan Huyện ủy.

Văn phòng Huyện ủy.
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK