Hôm nay, ngày 16 tháng 7 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG

Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017 trên địa bàn tỉnh

29.9.2017 - 11:12

Xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo đa chiều theo tiêu chí quy định của Chính phủ trên phạm vi toàn tỉnh để thực hiện các chính sách an sinh xã hội tại địa phương.


    Ngày 25/9/2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3740/KH-UBND về rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, toàn bộ hộ gia đình cư trú trên địa bàn toàn tỉnh sẽ được điều tra viên trực tiếp đến phỏng vấn, thu thập thông tin của từng hộ gia đình theo các tiêu chí quy định tại phiếu điều tra. Thời gian chuẩn bị và tổ chức rà soát được thực hiện từ ngày 25/9/2017 đến ngày 15/12/2017; việc rà soát, công nhận đảm bảo thực hiện theo quy trình và các bước nêu trong Kế hoạch số 3740/KH-UBND của UBND tỉnh.

    Sau khi có quyết định công nhận của Chủ tịch UBND cấp xã, danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017 được công khai minh bạch thông qua hình thức niêm yết công khai tại nơi sinh hoạt của Ban điều hành thôn, khu phố, trụ sở Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; tổ chức họp dân để thông báo; thông báo trên hệ thống loa phát thanh của địa phương; đăng tải trên trang website của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để nhân dân biết, theo dõi, giám sát.

Thúy Hà
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK