Hôm nay, ngày 23 tháng 9 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Tăng cường công tác kết nạp đảng viên năm 2017

27.9.2017 - 14:53

Qua theo dõi công tác kết nạp đảng viên của Đảng bộ, tính đến ngày 26/9/2017 toàn Đảng bộ tỉnh kết nạp được 1383 đảng viên, đạt tỷ lệ 69,2% so với chỉ tiêu kế hoạch năm của tỉnh đề ra. Trong đó, Đảng bộ Công an tỉnh kết nạp vượt 58,2% và có 08 đảng bộ cấp huyện kết nạp đảng viên đạt từ 80% trở lên (Đảng bộ huyện Phú Quý đạt  94,29%, Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh đạt 90%, Đảng bộ huyện Tánh Linh đạt 85%, Đảng bộ huyện Bắc Bình đạt 83,03%, Đảng bộ khối các Cơ quan tỉnh đạt 82,9%, Đảng bộ Quân sự tỉnh đạt 82,76%, Đảng bộ thành phố Phan Thiết đạt 81,33% và Đảng bộ huyện Đức Linh đạt 81,25%).


Riêng, việc phát triển đảng trong lực lượng học sinh, sinh viên đã được một số đảng bộ tích cực, quan tâm chỉ đạo, trong 1383 đảng viên được kết nạp, có 35 đảng viên mới là học sinh, sinh viên, chiếm tỷ lệ 1,75% so với tổng số đảng viên được kết nạp (Đảng bộ khối các Cơ quan tỉnh kết nạp được 12 đảng viên là học sinh, sinh viên; đảng bộ huyện Đức Linh 05 đảng viên; Đảng bộ thành phố Phan Thiết 04 đảng viên; Đảng bộ huyện Tuy Phong 03 đảng viên; Đảng bộ thị xã La Gi 03 đảng viên; Đảng bộ huyện Hàm Tân 02 đảng viên; Đảng bộ huyện Hàm Thuận Bắc 02 đảng viên, Đảng bộ huyện Tánh Linh 02 đảng viên, Đảng bộ huyện Bắc Bình 01 đảng viên và Đảng bộ huyện Phú Quý 01 đảng viên).

Nhằm đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, ngày 26/9/2017, Ban Tổ chức Tỉnh ủy ban hành Công văn số 1623 –CV/BTCTU đề nghị Thường trực các huyện, thị, thành ủy và các đảng ủy trực thuộc tỉnh tiếp tục tăng cường chỉ đạo thực hiện nhằm đạt kết quả công tác phát triển đảng viên mới năm 2017 trong từng đảng bộ mình.

Lê Thị Hòa
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK