Hôm nay, ngày 23 tháng 9 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
ĐẢNG UỶ KHỐI CƠ QUAN TỈNH | TIN HOẠT ĐỘNG

Họp giao ban Thường trực và các ban, đoàn thể trực thuộc tháng 9/2017

26.9.2017 - 13:35

Chiều ngày 25/9/2017, tại Hội trường Đảng uỷ Khối, Thường trực Đảng ủy tổ chức họp giao ban với lãnh đạo các ban và đoàn thể trực thuộc để đánh giá tình hình hoạt động tháng 9/2017 và đề ra các nhiệm vụ tháng 10/2017. Sau khi nghe các đồng chí trưởng, phó các ban, đoàn thể trực thuộc phản ánh tình hình hoạt động trong tháng và các nhiệm vụ trọng tâm tháng 10/2017, đồng chí Lê Đức Hùng, Bí thư Đảng ủy kết luận:


Trong tháng 9/2017 Văn phòng, các ban và đoàn thể trực thuộc đã có nhiều cố gắng, chủ động tham mưu giúp Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy triển khai hoàn thành các kế hoạch, chương trình công tác của cơ quan đã đề ra, đã phục vụ tốt cho việc tổ chức của cuộc họp như họp Ban Thường vụ Đảng ủy; họp Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 12; buổi làm việc của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối với Thường trực Tỉnh ủy; họp giao ban cấp ủy cơ sở quý III/2017; lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa III/2017; tổ chức kiểm tra 12 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc về việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng, công tác tài chính Đảng.

Một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung trong tháng 10/2017 là: Các ban và đoàn thể rà soát thống kê các công việc nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 được giao để triển khai thực hiện hoàn thành; triển khai kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 276-TB/VPTU, ngày 18/9/2017 của Văn phòng Tỉnh ủy; tổ chức giám sát đối với 12 tổ chức cơ sở đảng về việc xây dựng, bổ sung, sửa đổi và tổ chức thực hiện Quy chế làm việc của chi bộ, cấp ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở; Quy chế phối hợp giữa cấp ủy với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị; việc phân công nhiệm vụ trong cấp ủy sau Đại hội; việc chấp hành chế độ sinh hoạt đảng, công tác đảng vụ; việc thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng của tổ chức Đảng ở cơ sở”; mở lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khoá II/2017; tham mưu kế hoạch tổ chức học tập, phổ biến, tuyên truyền 03 Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) của Bộ Chính trị./

Hòa Trung - Văn Phòng
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK