Hôm nay, ngày 15 tháng 12 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ PHÚ QUÝ | GIỚI THIỆU

Phú Quý các cấp hội Phụ nữ trong huyện tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”

26.9.2017 - 7:57

Trong những năm qua, cùng với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, chương trình hành động cách mạng do Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN tỉnh phát động, triển khai; các cấp hội phụ nữ huyện đảo Phú Quý đã tổ chức học tập, quán triệt, cụ thể hóa triển khai thực hiện có kết quả thiết thực Cuộc vận động “Xây dựng giai đình 5 không, 3 sạch”; qua đó, góp phần xây dựng gia bình ấm no, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc, xây dựng môi trường đời sống  văn hóa xã hội trong sạch, lành mạnh, đóng góp tích cực trong tiến trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, thực hiện tốt tinh thần Chỉ thị số 49-CT/TW, ngày 21/5/2005 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về xây dựng gia đình Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.


Xác định đây là cuộc vận động có ý nghĩa xã hội sâu sắc, góp phần hỗ trợ chị em phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng gia đình hạnh phúc, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, phòng chống bạo lực gia đình, hạn chế sinh con thứ 3 trở lên, ngăn chặn tình trạng trẻ em suy dinh dưỡng, bỏ học dở chừng... Phát huy kết quả thực hiện, trong thời gian tới, các cấp hội phụ nữ trong huyện tiếp tục phát động, triển khai đẩy mạnh thực hiện đồng bộ Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” trong cán bộ, hội viên và nhân dân, với những nội dung, tiêu chí trọng tâm, cụ thể như sau:

Nội dung, tiêu chí xây dựng gia đình “5 không”:

1. Gia đình không đói nghèo là gia đình có các điều kiện bảo đảm cho việc ăn, mặc, ở và chi tiêu đạt mức trung bình của xã hội; đồng thời, có các phương tiện bảo đảm cho nhu cầu sinh hoạt tối thiểu trong cuộc sống và không thuộc diện hộ nghèo theo quy chuẩn nghèo của Chính phủ quy định trong thời điểm hiện tại

2. Gia đình không có thành viên vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội là gia đình thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; các quy định của địa phương; không có thành viên trong gia đình vi phạm pháp luật hoặc mắc phải một trong các tệ nạn xã hội như mại dâm, ma túy, đánh bạc.

3. Gia đình không có bạo lực là gia đình không có tình trạng bạo lực giữa các thành viên “về thể xác, tinh thần, kinh tế, tình dục”; mọi thành viên đều yêu thương, tôn trọng lẫn nhau, cùng chia sẻ mọi quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm.

4. Gia đình không sinh con thứ 3 trở lên là gia đình thực hiện tốt chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình của Đảng và Nhà nước, chủ động thực hiện kế hoạch hóa gia đình chỉ sinh từ 01 đến 02 con.

5. Gia đình không có trẻ suy dinh dưỡng và trẻ bỏ học là gia đình trong đó trẻ em (đặc biệt từ 0 - 6 tuổi) được chăm sóc đầy đủ, bảo đảm sự phát triển toàn diện về thể chất và trí tuệ, không bị suy dinh dưỡng; cha mẹ quan tâm và tạo điều kiện việc học tập của trẻ em, đưa trẻ em đến trường học theo đúng độ tuổi và không bỏ học dở chừng.

Nội dung, tiêu chí xây dựng gia đình “3 sạch”:

1. Sạch nhà, là nhà cửa luôn sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp; môi trường sống chung quanh nơi ở của gia đình sạch sẽ, vệ sinh và tiện lợi cho sinh hoạt.

2. Sạch bếp, là phòng bếp của gia đình luôn được quét dọn sạch sẽ, sắp xếp hợp lý; việc chế biến các bữa ăn của gia đình bảo đảm dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm.

3. Sạch ngõ, là việc giữ gìn vệ sinh môi trường tại đường, ngõ, lối đi của thôn, xóm, phố, phường luôn sạch, đẹp, không để nước thải và rác thải bừa bãi làm ảnh hưởng đến sức khỏe con người và mỹ quan đường làng, đường phố.

Kỳ Danh
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK