Hôm nay, ngày 16 tháng 7 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG

Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tổng kết mô hình hoạt động

22.9.2017 - 17:2

Toàn hệ thống hội phụ nữ tỉnh đã xây dựng được 58 mô hình với 4.464 tổ và Câu lạc bộ với 113.547 hội viên tham gia.


Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hàm Thuận Bắc tổng kết mô hình hoạt động

Những năm qua, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cấp hội thường xuyên nghiên cứu, sáng tạo, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng xây dựng các mô hình đặc thù, phù hợp với từng vùng, từng lĩnh vực, từng nhóm phụ nữ.

Qua 10 năm triển khai thực hiện, đến nay các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã thành lập được 58 mô hình hoạt động trên 7 nhóm lĩnh vực với 4.464 tổ, câu lạc bộ... và có 113.547 hội viên phụ nữ tham gia. Cụ thể: trên lĩnh vực “Học tập và làm theo Bác” với 03 mô hình có 1.978/45.659 thành viên; lĩnh vực “phát triển kinh tế” với 17 mô hình có 245 tổ/5.922 thành viên; lĩnh vực “văn hóa, xã hội” với 5 mô hình có 337 tổ/8.318 thành viên; lĩnh vực “xây dựng gia đình hạnh phúc” với 1.588 tổ/45.363 thành viên; lĩnh vực “bảo vệ môi trường” với 9 mô hình có 129 tổ/3.003 thành viên; lĩnh vực “quốc phòng an ninh” với 10 mô hình có 148 tổ/4.429 thành viên và lĩnh vực “xây dựng tổ chức hội vững mạnh” với 5 mô hình có 39 tổ/853 thành viên. Từ những mô hình hoạt động thiết thực, phù hợp với từng nhóm đối tượng phụ nữ đã góp phần tuyên truyền giáo dục, vận động phụ nữ thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ nhận thức cho hội viên, phụ nữ. Ngoài ra, thông qua hoạt động của các mô hình còn góp phần đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế giảm nghèo bền vững, xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển tổ chức Hội vững mạnh.

Một buổi sinh hoạt tuyên truyền Nghị quyết 04-NQ/TW của Chi hội phụ nữ

Ảnh: Một buổi sinh hoạt tuyên truyền Nghị quyết 04-NQ/TW của Chi hội phụ nữ

Trong giai đoạn 2017-2021, các cấp hội sẽ tiếp tục nhân rộng các mô hình hiệu quả, có tác động tích cực đến từng nhóm đối tượng hội viên, phụ nữ và thực hiện xã hội hóa để nâng cao chất lượng hoạt động của các mô hình; thông qua đó, ngày càng thu hút, tập hợp đông đảo phụ nữ tham gia tổ chức hội, hướng các hoạt động về cơ sở, bám sát với tình hình thực tế của địa phương.

Bích Hòa
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK