Hôm nay, ngày 23 tháng 9 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG

Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh kiểm tra công tác cải cách tư pháp tại huyện Tánh Linh

22.9.2017 - 14:3

Chiều ngày 20/9/2017, Đoàn kiểm tra công tác cải cách tư pháp theo Quyết định số 19-QĐ/BCĐ ngày 08/8/2017 của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh đã trực tiếp kiểm tra Ban Thường vụ Huyện ủy Tánh Linh về công tác lãnh đạo, chỉ đạo cải cách tư pháp tại địa phương (từ tháng 01/2017 đến tháng 6/2017), do đồng chí Nguyễn Thành Tâm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh làm Trưởng đoàn. Tham dự buổi kiểm tra có tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy và lãnh đạo các ngành có liên quan của huyện Tánh Linh.


Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thành Tâm đã ghi nhận một số kết quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền đối với công tác cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp trên địa bàn huyện; đồng thời chỉ rõ những hạn chế, thiếu sót cần khắc phục.

Để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm cải cách tư pháp trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Thành Tâm đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Tánh Linh bám sát Nghị quyết số 49-NQ/TW, ngày 02/6/2005 và Kết luận số 92-KL/TW, ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 09-CT/TU, ngày 13/5/2011 và Kế hoạch số 43-KH/TU, ngày 20/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Nghị quyết số 93/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh về kết quả công tác cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2017(Thông báo số 16-TB/BCĐ, ngày 03/7/2017) để lãnh đạo, chỉ đạo công tác cải cách tư pháp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan tư pháp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về những vấn đề bức xúc xảy ra trên địa bàn như: về khai thác lâm sản, khoáng sản trái phép; trật tự an toàn giao thông; ma túy; trộm cắp; hiếp dâm; giao cấu và dâm ô với trẻ em... và các đạo luật có liên quan đến hoạt động tư pháp theo Chỉ thị số 11-CT/TU, ngày 06/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng của huyện xây dựng, triển khai và thực hiện tốt các quy chế phối hợp để xử lý và giải quyết tốt tin báo, tố giác tội phạm; đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án; bảo đảm việc khởi tố, bắt, tạm giữ, tạm giam, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, chống bỏ lọt tội phạm và không làm oan người vô tội; thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán, chấp hành viên về những quy định mới của pháp luật đã được ban hành, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị trong xây dựng đội ngũ cán bộ của các cơ quan tư pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao./.

Trần Thị Minh Thu
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK