Hôm nay, ngày 23 tháng 9 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG

Họp đánh giá kết quả thanh tra về kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của kiểm toán nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2016 - 2017

21.9.2017 - 10:50

Thực hiện Kế hoạch số 64-KH/TU, ngày 26/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của kiểm toán nhà nước trên địa bàn tỉnh và Chương trình làm việc của Đoàn kiểm tra, rà soát theo Quyết định số 689-QĐ/TU, ngày 07/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 


Đồng chí Nguyễn Thành Tâm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy kiêm Trưởng Đoàn kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội chủ trì cuộc họp

Ngày 19/9/2017, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy kiêm Trưởng Đoàn kiểm tra, rà soát đã tổ chức họp các thành viên của Đoàn và Tổ giúp việc để nghe và cho ý kiến về kết quả nghiên cứu, đề xuất của thành viên Đoàn về một số cuộc thanh tra kinh tế - xã hội có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Cuộc họp đã thảo luận và thống nhất giao cho các thành viên tiếp tục làm rõ thêm một số vấn đề và yêu cầu các đơn vị có liên quan báo cáo rõ nội dung sai phạm để tổng hợp, báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến chỉ đạo.

Ngô Minh Quốc Cường
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK