Hôm nay, ngày 16 tháng 7 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG

Điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã già yếu nghỉ việc.

21.9.2017 - 10:11

UBND tỉnh Bình Thuận hướng dẫn thực hiện Thông tư số 04/2017/TT-BNV, ngày 17/7/2017 của Bộ Nội vụ về điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã già yếu nghỉ việc.


Thực hiện Thông tư số 04/2017/TT-BNV, ngày 17/7/2017 của Bộ Nội vụ về điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP, ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT, ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng; ngày 15/9/2017, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 3581/UBND-SNV hướng dẫn thực hiện trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau: Đối với cán bộ nguyên là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã: 1.846.000 đồng/tháng; đối với cán bộ nguyên là Phó Bí thư, Phó Chủ tịch, Thường trực Đảng ủy, Ủy viên thư ký UBND, Thư ký HĐND xã, Xã đội trưởng, Trưởng Công an xã: 1.786.000 đồng/tháng; đối với các chức danh còn lại: 1.653.000 đồng/tháng; thời gian thực hiện từ ngày 01/7/2017.

UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng chuyên môn có liên quan và UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện chi trả mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc. Kinh phí chi trả từ nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương và các nguồn kinh phí khác theo quy định./.

Hữu Tươi
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK