Hôm nay, ngày 16 tháng 7 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Bình Thuận với một số kết quả nổi bật qua 05 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW của Bộ Chính trị

21.9.2017 - 8:47

Ngày 05/11/2012, Bộ Chính trị (khoá XI) ban hành Chỉ thị số 20-CT/TW, “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới”; để triển khai thực hiện, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 32-CT/TU, ngày 23/01/2013 chỉ đạo các huyện, thị, thành ủy và các đảng ủy trực thuộc tổ chức triển khai quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW. Qua 05 năm thực hiện, công tác chăm sóc, bảo vệ, giáo dục trẻ em ở Bình Thuận có nhiều chuyển biến tích cực cả về xây dựng tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, được xã hội đồng tình và đánh giá cao, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ và sâu sắc về nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành và toàn xã hội về công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình mới. 


Cuộc sống vật chất và tinh thần của trẻ em được cải thiện rõ rệt, nhu cầu phát triển toàn diện của trẻ em từng bước được đáp ứng, trẻ em được hưởng đầy đủ các quyền cơ bản. Hệ thống cơ sở vật chất cho giáo dục được quan tâm đầu tư; việc xây dựng môi trường học tập an toàn, thân thiện được đẩy mạnh: có 12 xã thực hiện điểm mô hình “Ngôi nhà an toàn - phòng chống tai nạn thương tích trẻ em, tại các xã làm điểm, thường xuyên được triển khai các hoạt động truyền thông, vận động nhân dân tham gia cải tạo thực hiện ngôi nhà an toàn; 624/624 trường học đạt tiêu chuẩn “Trường học an toàn - phòng chống tai nạn thương tích trẻ em”. Tỷ lệ học sinh trong độ tuổi đi học ngày càng tăng: trẻ từ 3-5 tuổi đi mẫu giáo năm từ 70,6% (năm 2012) tăng lên 88,17% (năm 2017); trẻ em nhập học THCS đúng độ tuổi từ 83,9% (năm 2012) tăng lên 98,1% (năm 2017). Toàn tỉnh có 127/127 xã đăng ký thực hiện “Xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em”. Kết quả cuối năm số xã được công nhận đạt chuẩn “Xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em” đạt, vượt so với kế hoạch hàng năm. Năm 2013, có 88/127 xã được công nhận, đạt 69,29%; năm 2014, có 114/127 xã được công nhận, đạt 89,76%; năm 2015, có 114/127 xã được công nhận, đạt 89,76%, năm 2016, có 120/127 xã được công nhận, đạt 94,48%. Công tác chăm sóc sức khỏe cho trẻ em ngày càng được cải thiện, mạng lưới y tế cơ sở được củng cố và nâng cấp, 100% các xã, phường đều có trạm y tế.

Các chỉ số về trẻ em suy dinh dưỡng, tử vong ở trẻ em đều giảm, SDD thể nhẹ cân theo tuổi từ 11,5% (năm 2012) giảm xuống còn 8,8% (năm 2016), SDD thể thấp còi theo tuổi từ 31% (2012) giảm xuống còn 27% (2016). Trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ BHYT miễn phí trên 98%; trẻ em khuyết tật, được khám, chữa bệnh, phẫu thuật phục hồi chức năng hòa nhập cộng đồng; trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em nghèo, trẻ em khuyết tật, tàn tật,… được quan tâm chăm sóc ngày một tốt hơn, giúp các em vượt qua những khó khăn trong cuộc sống và số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ngày càng giảm, hiện nay toàn tỉnh có 10 cơ sở trợ giúp trẻ em (gồm các cơ sở Bảo trợ xã hội). Các hoạt động vui chơi giải trí dành cho trẻ em được tổ chức với nhiều hình thức, nội dung phong phú và đa dạng. Công tác vận động xã hội ngày càng được cộng đồng đồng tình ủng hộ.         Đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em 3 cấp tỉnh, huyện, xã và cộng tác viên trẻ em thôn, khu phố cơ bản bảo đảm; toàn tỉnh hiện có 804 cộng tác viên trẻ em thôn, khu phố, đây là lực lượng nòng cốt trong triển khai các chương trình, nhiệm vụ công tác chăm sóc, bảo vệ, giáo dục trẻ em ở địa bàn dân cư.

Đạt được những kết quả trên là do sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền; sự nhiệt tình của cán bộ làm công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em các cấp trong việc làm tốt vai trò tham mưu, đề xuất cơ chế, giải pháp tổ chức thực hiện; sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị, địa phương; sự cộng đồng trách nhiệm của cả hệ thống chính trị; sự chung tay, chung sức của cả cộng đồng, nhà trường và gia đình là bài học quyết định sự thành công của công tác này. Trong đó, cần quán triệt sâu sắc trong Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và toàn xã hội về chủ trương chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

Trong thời gian tới, tỉnh ta tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng và cụ thể hóa triển khai thực hiện có kết quả Chỉ thị số 20-CT/TW và Chỉ thị số 32-CT/TU, các quy định của pháp luật về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về tầm quan trọng của công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới. Xác định các mục tiêu chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em để có các giải pháp phù hợp trong “Chiến lược trồng người”; quá trình đó, phải gắn chặt với thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn, đô thị mới tại địa phương, nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà phát triển bền vững.

 

Phòng Khoa giáo
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK