Hôm nay, ngày 19 tháng 9 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
ĐẢNG UỶ KHỐI DOANH NGHIỆP | TIN HOẠT ĐỘNG

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp kiểm tra các cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới

15.9.2017 - 8:58

Từ ngày 07/9 đến ngày 15/9/2017, tổ kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối do đồng chí Hoàng Tương - Ủy viên BTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối làm tổ trưởng đã tiến hành kiểm tra một số tổ chức đảng cấp dưới trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp.

Tham dự còn có đồng chí Phạm Thanh Hòa - Phó Bí thư, phụ trách công tác kiểm tra của Đảng ủy Khối.

Tổ kiểm tra làm việc tại Chi bộ Xí nghiệp Lâm nghiệp Hàm Tân

Nội dung kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; việc thực hiện chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng nguồn thu từ đảng phí; kiểm tra việc thực hiện chế độ, nội dung sinh hoạt Đảng.

Qua kiểm tra, đa số cấp ủy, tổ chức đảng đã có cố gắng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Quan tâm đời sống vật chất, tinh thần và thực hiện tốt đến các chế độ, chính sách cho người lao động. Xây dựng và thực hiện một số kiểm tra, giám sát năm 2016, 2017 theo kế hoạch đã đề ra. Triển khai đầy đủ các văn bản của cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát đến cán bộ, đảng viên. Thực hiện tốt chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng nguồn thu từ đảng phí. Đảm bảo việc sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ theo Đề án 544-ĐA/ĐU của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp.

Tổ kiểm tra làm việc tại Chi bộ Điện lực Hàm Tân

Đồng chí Hoàng Tương thay mặt tổ kiểm tra đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng thời gian tới cần đề ra các giải pháp để khắc phục một số hạn chế, thiếu sót qua kiểm tra; đồng thời cùng với lãnh đạo doanh nghiệp cần tập trung chỉ đạo công tác chuyên môn, không để xảy ra đình công, lãn công, khiếu nại, tố cáo, thực hiện tốt công tác phòng chống cháy nổ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong doanh nghiệp. Tiếp tục  quan tâm đến đời sống và chế độ chính sách cho người lao động. Tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát nhằm phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời những vi phạm nhất là những bộ phận thường xuyên tiếp xúc với khách hàng. Chú ý công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên. Hoàn chỉnh các loại sổ sách, báo cáo về công tác thu, nộp, quản lý và sử dụng nguồn thu từ đảng phí.

Hồng Vân
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 
 Gửi ý kiến bình luận

Tối đa 250 kí tự.

 


Android APK