Hôm nay, ngày 23 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
LỊCH CÔNG TÁC | LỊCH CÔNG TÁC TỈNH UỶ

Chương trình công tác tháng 9 năm 2017

8.9.2017 - 10:10

I- NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM.

- Lãnh đạo triển khai thực hiện Kết luận số 370-KL/TU của Tỉnh uỷ về những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo thực hiện 6 tháng cuối năm 2017;

- Chủ động triển khai các giải pháp phòng chống thiên tai, bão lũ; dịch bệnh trên người, cây trồng và vật nuôi;

- Chỉ đạo khai giảng năm học 2017 - 2018.

II-  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỤ THỂ

Thứ sáu,

ngày 01

- Buổi sáng:

+ Thường trực Tỉnh ủy viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh và viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh tỉnh Bình Thuận nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2017).

+ Tập thể Thường trực Tỉnh ủy (khối Đảng) và Trưởng các ban Đảng làm việc với Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh tỉnh cho ý kiến về nội dung, nhân sự Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh lần thứ 7, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

+ Họp Thường trực Tỉnh ủy.

- Buổi chiều: Thường trực Tỉnh ủy dự họp Chi bộ định kỳ.

Thứ hai,

ngày 04

Nghỉ bù Ngày Quốc khánh 2/9.

Thứ ba,

ngày 05

- Buổi sáng: Thường trực Tỉnh ủy dự Lễ khai giảng năm học 2017 – 2018 ở các trường.

- Buổi chiều: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy đi cơ sở tại huyện Đức Linh.

Thứ tư,

ngày 06

- Buổi sáng:

+ Từ 08 đến 09 giờ 30: Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần 1.

+ Từ 09 giờ 45 đến 11 giờ 30: Tập thể Thường trực Tỉnh ủy (khối Đảng) và Trưởng các ban Đảng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cho ý kiến nội dung, nhân sự Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận lần thứ 12, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

- Buổi chiều: Tập thể Thường trực Tỉnh ủy làm việc với cán bộ hưu trí.

Thứ năm, ngày 07

- Đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội - Đơn vị tỉnh Bình Thuận:

+ Buổi sáng: Giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại các Sở: Tài Nguyên và Môi trường; Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Kế hoạch và Đầu tư.

+ Buổi chiều: Làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

Thứ năm, sáu;

ngày 07, 08

Thường trực Tỉnh ủy đi công tác thành phố Hồ Chí Minh.

Thứ hai,

ngày 11

- Buổi sáng: Họp Thường trực Tỉnh ủy (nghe Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo kết quả tổng hợp ý kiến của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 16 về quy hoạch Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, nhiệm kỳ 2015 – 2020).

- 09 giờ: Đồng chí Dương Văn An – Phó Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Đoàn và Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, lần thứ XII.

Thứ ba,

ngày 12

- Buổi sáng: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy chủ trì giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động số 09-NQ/TU, ngày 27/4/2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XII) về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- Buổi chiều: Đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì họp Ban Chỉ đạo Công tác tôn giáo tỉnh.

- Đồng chí Dương Văn An – Phó Bí thư Tỉnh ủy đi cơ sở.

Thứ tư,

ngày 13

- Buổi sáng: Đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội - Đơn vị tỉnh Bình Thuận: Chủ trì họp Đoàn đại biểu Quốc hội lấy kiến dự thảo Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, Luật Thủy sản.

Thứ năm,

ngày 14

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần 2.

Thứ sáu,

ngày 15

- Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân (cả ngày).

- Buổi sáng: Đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội - Đơn vị tỉnh Bình Thuận chủ trì giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri đối với Ủy ban nhân dân tỉnh.

Từ ngày 18 đến ngày 29

Đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đi công tác ngoài tỉnh.

Thứ hai,

ngày 18

Buổi sáng: Họp Thường trực Tỉnh ủy.

Thứ ba,

ngày 19

Buổi sáng: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với Sở Công thương về tình hình thực hiện nhiệm vụ 8 tháng năm 2017 và những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Thứ tư

ngày 20

Buổi sáng: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với Sở Y tế về tình hình thực hiện nhiệm vụ 8 tháng năm 2017 và những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Thứ năm,

ngày 21

- Buổi sáng: Đồng chí Dương Văn An – Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị tổng kết 10 năm Chương trình hành động số 15-NQ/TU, ngày 17/4/2008 (khoá XI) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 22- NQ/TW ngày 30/01/2008 (khoá X) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”.

- Buổi chiều: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì họp tập thể Thường trực HĐND tỉnh để nghe và cho ý kiến các tờ trình của UBND tỉnh và các vấn đề khác giữa hai kỳ họp.

Thứ sáu,

ngày 22

- Buổi sáng: Thường trực Tỉnh ủy chủ trì họp giao ban trực tuyến giữa Thường trực Tỉnh ủy với Thường trực các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh quý III/2017.

- Buổi chiều: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì họp Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh.

Thứ bảy, ngày 23

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy dự Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập trường Đại học Tôn Đức Thắng.

Thứ hai,

ngày 25

- Buổi sáng: Họp giao ban các Thường trực.

- Buổi chiều: Đồng chí Dương Văn An – Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì họp Thường trực Ban chỉ đạo Quy chế dân chủ tỉnh định kỳ quý III/2017.

Thứ ba, tư

ngày 26, 27

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần 3.

Thứ năm,

ngày 28

- Buổi sáng: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố.

- Buổi chiều: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì họp Đảng ủy Quân sự tỉnh.

- Đồng chí Dương Văn An – Phó Bí thư Tỉnh ủy dự Đại hội Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ 7, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Thứ sáu

ngày 29

- Buổi sáng: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy dự Đại hội Câu lạc bộ trí thức tỉnh nhiệm kỳ III (2017 – 2022).

- Buổi chiều:

+ Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì họp giao ban Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh tháng 10/2016.

+ Đồng chí Dương Văn An – Phó Bí thư Tỉnh ủy dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp lần thứ 11 (khóa III).

Thứ bảy, ngày 30

- Buổi sáng: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy dự Lễ khai giảng năm học 2017 – 2018 Trường Đại học Phan Thiết.

- Buổi tối: Đồng chí Dương Văn An – Phó Bí thư Tỉnh ủy dự Chương trình “Đêm hội trăng rằm” năm 2017 tại huyện Bắc Bình

VĂN PHÒNG TỈNH ỦY
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK