Hôm nay, ngày 15 tháng 12 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ TUY PHONG | LỊCH CÔNG TÁC

Chương trình công tác tháng 09/2017

8.9.2017 - 9:16

NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Lãnh đạo triển khai thực hiện Kết luận số 277-KL/HU ngày 28/6/2017 của Huyện ủy về những nhiệm vụ cần tập trung lãnh đạo thực hiện 6 tháng cuối năm 2017.

- Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện năm 2017.

- Chủ động triển khai các giải pháp phòng chống thiên tai, bảo lũ; dịch bệnh trên người;

- Chỉ đạo khai giảng năm học 2017- 2018.


CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỤ THỂ

Thứ sáu, ngày 01

Buổi chiều: Họp Thường trực Hội đồng nhân dân huyện chuẩn bị nội dung kỳ họp (bất thường) Hội đồng nhân dân huyện khóa VIII (Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện).

Thứ hai, ngày 04

Nghỉ bù Ngày Quốc khánh 2/9.

Thứ ba, ngày 05

- Buổi sáng:

+ Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy dự Lễ khai giảng năm học 2017- 2018 tại Trường Trung học phổ thông Tuy Phong.

+ Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Lễ khai giảng năm học 2017- 2018 tại Trường Trung học phổ thông Hòa Đa.

- Buổi chiều: Thường trực Huyện ủy dự sinh hoạt chi bộ định kỳ.

Thứ tư, ngày 06

 

- Buổi sáng:

+ Từ 08 giờ 00 đến 09 giờ 00 phút: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy (mở rộng) ra Nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng theo kịch bản diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2017.

+ Từ 10 giờ 00 đến 11 giờ 30 phút: Thường trực Huyện ủy dự kỳ họp (bất thường) Hội đồng nhân dân huyện ra Nghị quyết chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến theo kịch bản diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2017.

Thứ năm, ngày 07

- Buổi sáng: Giao ban phòng, ban huyện về tình hình thực hiện công tác phòng, chống ma túy đầu tháng 9/2017 (Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy) (1) Mời đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Huyện ủy; Mặt trận, các đoàn thể huyện; Công an, Tòa án nhân dân, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Tư pháp, Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội, Trung tâm Y tế, Văn phòng HĐND và UBND huyện, các Đồn Biên phòng Hòa Minh, Liên Hương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn dự họp.

- Buổi chiều: Từ 16 giờ 00 đến 17 giờ 00 phút: Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị Đảng ủy Quân sự huyện thông qua quyết tâm tác chiến phòng thủ điều chỉnh của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện; ra Nghị quyết lãnh đạo lực lượng vũ trang huyện tác chiến phòng thủ theo kịch bản diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2017.

Thứ sáu, ngày 08

 

- Buổi sáng: Nghe báo cáo tình hình, tiến độ triển khai dự án khu sản xuất giống thủy sản tập trung Chí Công (Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy) (2) Mời đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện; đại diện lãnh đạo Ban Dân vận, Văn phòng Huyện ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân huyện,; Công an, Thanh tra, Phòng Tư pháp, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Ban quản lý Dự án, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện; Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Chí Công dự họp.

Thứ hai, ngày 11

- Buổi sáng: Dự Hội nghị sơ kết công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ năm 2017 ở tỉnh (Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy).

- Buổi chiều: Hội ý Thường trực Huyện ủy.

Thứ ba, ngày 12

- Buổi sáng: Từ 08 giờ 30 đến 11 giờ 00 phút: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy (mở rộng) ra Nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng (quay phim phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2017).

- Buổi chiều: Từ 14 giờ 00 đến 16 giờ 30 phút: Thường trực Huyện ủy dự kỳ họp (bất thường) Hội đồng nhân dân huyện ra Nghị quyết chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến (quay phim phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2017).

Thứ tư, ngày 13

- Buổi sáng:

+ Từ 10 giờ 00 đến 11 giờ 00 phút: Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị Đảng ủy Quân sự huyện thông qua quyết tâm tác chiến phòng thủ điều chỉnh của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện; ra Nghị quyết lãnh đạo lực lượng vũ trang huyện tác chiến phòng thủ (quay phim phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2017).

+ Chủ trì họp Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp huyện quý III/2017 (Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy).

- Buổi chiều: Từ 14 giờ 00 đến 15 giờ 00 phút: Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy dự họp Ủy ban nhân dân huyện ra Chỉ thị bảo đảm tác chiến phòng thủ (quay phim phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2017).

Thứ năm, ngày 14

- Buổi sáng: Nghe báo cáo tình hình, tiến độ đền bù, giải tỏa dự án khu công nghiệp Tuy Phong (Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy) (3) Mời đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, Văn phòng Huyện ủy, Công an huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tư pháp, Trung tâm Phát triển quỹ đất; cấp ủy, Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Hảo dự họp.

- Buổi chiều:

+ Nghe báo cáo tình hình, tiến độ đền bù, giải tỏa dự án Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 (mở rộng) và khu tái định cư Động Từ Bi, xã Vĩnh Tân (Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy) (4) Mời đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội nông dân, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Công an huyện, Phòng Tư pháp, Thanh tra, Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng, Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND và UBND huyện; cấp ủy, Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Tân dự họp.

+ Chủ trì họp Ban Chỉ đạo xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước 9 tháng năm 2017 (Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy).

Thứ sáu ngày 15

 

- Buổi sáng:

+ Từ 08 giờ đến 09 giờ 00 phút: Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy dự diễn tập thử nội dung họp Ban Chỉ huy thống nhất xử lý tình huống gây rối, biểu tình trên địa bàn huyện theo kịch bản diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2017.

+ Từ 10 giờ đến 11 giờ 00 phút: Diễn tập thử nội dung Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện ra Nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương sang thời chiến theo kịch bản diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2017.

- Buổi chiều: Họp Đảng ủy Khối các cơ quan Đảng, đoàn thể huyện (Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy).

Thứ hai, ngày 18

- Buổi sáng: Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị tổng kết Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Buổi chiều: Hội ý Thường trực Huyện ủy.

Thứ ba, tư, ngày 19, 20

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy (lần 1) nghe và cho ý kiến về:

- Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017.

- Báo cáo công tác phòng chống, tham nhũng 9 tháng, những nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017.

- Báo cáo sơ kết rút kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết vụ việc liên quan Trường Tiểu học Liên Hương 3.

- Dự thảo Nghị quyết về quản lý và bảo vệ môi trường đến năm 2020.

- Quy chế làm việc (sửa đổi, bổ sung) của Huyện ủy; Quy chế làm việc của Thường trực Huyện ủy khóa VIII, nhiệm kỳ 2015- 2020.

- Công tác cán bộ.

- Công tác đảng viên.

Thứ năm, ngày 21

- Buổi sáng: Dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình hành động số 15-NQ/TU ngày 17/4/2008 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 30/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên ở tỉnh (Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy).

Thứ sáu, ngày 22

Thường trực Huyện ủy dự thực hành diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2017 (cả ngày).

Thứ hai, ngày 25

- Buổi sáng:

+ Hội ý Thường trực Hội đồng nhân dân huyện (Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện).

+ Giao ban khối Đảng quý III/2017 (Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy).

- Buổi chiều: Giao ban các Thường trực.

Thứ ba, ngày 26

- Buổi sáng:

+ Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện tham gia cùng Tổ Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đơn vị Tuy Phong giám sát Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong tình hình triển khai thực hiện chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh liên quan đến việc chấm dứt quy hoạch khu dân cư 118 ha, xã Hòa Phú (5) Các cơ quan có liên quan mời dự: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Thường trực và Ban Kinh tế- Xã hội Hội đồng nhân dân huyện, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã Hòa Phú.

+ Chủ trì họp Ban Chỉ đạo công tác Tôn giáo huyện đánh giá tình hình hoạt động tôn giáo và công tác tôn giáo 9 tháng năm 2017 (Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy).

- Buổi chiều: Chủ trì giao ban khối Nội chính quý III/2017 (Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy).

Thứ tư, ngày 27

- Buổi sáng: Giao ban khối Mặt trận, đoàn thể quý III/2017 (Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy).

- Buổi chiều: Chủ trì họp Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở huyện quý III/2017 (Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy).

Thứ năm, ngày 28

- Buổi sáng:

+ Chủ trì sơ kết rút kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết vụ việc liên quan Trường Tiểu học Liên Hương 3 (Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy) (6) Mời đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện; tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, Văn phòng Huyện ủy; Công an, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Đồn Biên phòng Liên Hương, Thanh tra, Phòng Tư pháp, Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh- Truyền hình, Văn phòng HĐND và UBND huyện; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể huyện; Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thị trấn Liên Hương dự họp.

+ Dự Lễ tiếp nhận Quỹ “Tiếp bước cho em đến trường” và trao học bổng cho học sinh năm 2017 (Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy).

- Buổi chiều:

+ Họp Đảng ủy Quân sự huyện (Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy).

+ Dự Đại hội Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017- 2022 (Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy).

Thứ sáu, ngày 29

 

- Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện tham gia cùng Tổ Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đơn vị Tuy Phong giám sát tình hình thực hiện quy định pháp luật trong việc chăm sóc sức khỏe của người dân tham gia bảo hiểm y tế năm 2017(cả ngày).

- Buổi sáng: Cùng với Ủy ban nhân dân huyện làm việc với Bảo hiểm xã hội huyện, cấp ủy, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn về tình hình tham gia bảo hiểm y tế 9 tháng năm 2017 (Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy) (7) Ủy ban nhân dân huyện chủ trì mời đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và các thành phần có liên quan dự làm việc.

 

Văn phòng Huyện ủy
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK