Hôm nay, ngày 18 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY | CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

Chương trình công tác tháng 9 năm 2017

6.9.2017 - 7:22

Chương trình công tác tháng 9 năm 2017

Thứ sáu,

ngày 01

* Sáng:

- Lãnh đạo Ban viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh và viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh tỉnh Bình Thuận nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2017).

- 08g00: Đồng chí Nguyễn Thành Tâm dự họp về công tác Đại hội Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ 7, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

- Họp Tổ giúp việc Đoàn rà soát các cuộc thanh tra KT - XH.

Thứ hai,

ngày 04

Nghỉ bù Ngày Quốc khánh 2/9.

Thứ ba,

ngày 05

* Sáng:

- 06g30: Đồng chí Nguyễn Thành Tâm dự Lễ khai giảng năm học 2017 - 2018 tại Trường THPT Bùi Thị Xuân.

- 09g30: Giao ban công tác tháng 9/2017.

* Chiều: Đồng chí Nguyễn Thành Tâm giám sát việc thực hiện Nghị quyết về khoáng sản tại Sở Tài nguyên và Môi trường.

Thứ tư,

ngày 06

* Sáng:

- Từ 08 đến 09 giờ 30: Đồng chí Nguyễn Thành Tâm dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần 1.

- Từ 09 giờ 45 đến 11 giờ 30: Đồng chí Nguyễn Thành Tâm dự làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cho ý kiến nội dung, nhân sự Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận lần thứ 12, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Thứ năm,

ngày 07

* Sáng: Đồng chí Nguyễn Thành Tâm dự làm việc với Ban Thường vụ ĐUKCCQ.

* Chiều: Sinh hoạt chi bộ tháng 8.

Thứ sáu,

ngày 08

Đồng chí Nguyễn Thành Tâm khám bệnh tại Bệnh viện Thống Nhất - TPHCM.

Thứ hai,

ngày 11

Đồng chí Trần Văn Để làm việc với Phòng PCTN về rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 15 của Bộ Chính trị.

Thứ ba,

ngày 12

* Sáng: Đồng chí Nguyễn Thành Tâm tham gia Đoàn giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động số 09-NQ/TU ngày 27/4/2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XII) tại UBND tỉnh.

* Chiều: Lãnh đạo Ban dự họp Ban Chỉ đạo Công tác tôn giáo tỉnh.

Thứ tư,

ngày 13

* Sáng: Đồng chí Nguyễn Thành Tâm và đồng chí Nguyễn Đương Thành họp Đoàn giám sát công tác Cải cách tư pháp.

Thứ năm,

ngày 14

Đồng chí Nguyễn Thành Tâm dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần 2.

Thứ sáu,

ngày 15

* Chiều: Đồng chí Nguyễn Thành Tâm và đồng chí Nguyễn Đương Thành giám sát công tác Cải cách tư pháp tại Huyện ủy Hàm Thuận Nam.

Thứ hai,

ngày 18

Đồng chí Trần Văn Để nghe Phòng PCTN báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017.

Thứ tư

ngày 20

* Chiều: Đồng chí Nguyễn Thành Tâm và đồng chí Nguyễn Đương Thành giám sát công tác Cải cách tư pháp tại Huyện ủy Tánh Linh.

Thứ năm,

ngày 21

* Sáng: Lãnh đạo Ban dự Hội nghị tổng kết 10 năm Chương trình hành động số 15-NQ/TU ngày 17/4/2008 (khoá XI) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 22- NQ/TW ngày 30/01/2008 (khoá X) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”.

Thứ hai,

ngày 25

* Chiều: Đồng chí Nguyễn Đương Thành họp Ban chỉ đạo Quy chế dân chủ tỉnh quý III/2017.

Thứ ba, tư

ngày 26, 27

Đồng chí Nguyễn Thành Tâm dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần 3.

Thứ năm,

ngày 28

* Sáng:

- Đồng chí Nguyễn Thành Tâm giám sát Cải cách thủ tục hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Đồng chí Trần Văn Để khám bệnh tại TPHCM.

Thứ sáu

ngày 29

* Sáng: Đồng chí Nguyễn Thành Tâm dự Đại hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ 7, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

ADMIN BNC
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK