Hôm nay, ngày 15 tháng 12 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ HÀM THUẬN NAM | LỊCH CÔNG TÁC

CHƯƠNG TRÌNH công tác tháng 9 năm 2017

1.9.2017 - 16:23

I-NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

-Lãnh đạo triển khai thực hiện Kết luận số 211-KL/HU, ngày 10/7/2017 của Huyện uỷ về những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo thực hiện 6 tháng cuối năm 2017; công tác phòng, chống thiên tai, bão lũ; dịch bệnh trên người, cây trồng và vật nuôi.

-Chỉ đạo khai giảng năm học 2017 - 2018.


II-CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỤ THỂ:

Thứ sáu,

ngày 01

-Buổi sáng: 07 giờ: Viếng Đài tưởng niệm liệt sĩ huyện.

08 giờ: Họp các Thường trực mở rộng đánh giá tình hình hoạt động tháng 8/2017; xếp lịch tháng 9/2017; cho ý kiến đánh giá công tác phòng chống tham nhũng, công tác phòng chống, kiểm soát ma túy tháng 8/2017.

-Buổi chiều: Thường trực Huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã Tân Thuận về công tác cán bộ.

Thứ hai,

ngày 04

Nghỉ bù Ngày Quốc khánh 2/9

Thứ ba, ngày 05

-Buổi sáng: Thường trực Huyện ủy dự Lễ khai giảng năm học 2017 – 2018 ở các trường.

Từ ngày 04-08/9

-Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đi công tác tại các tỉnh miền Tây Nam bộ.

Thứ tư,

ngày 06

Thường trực Huyện ủy đi cơ sở.

Thứ năm,

ngày 07

-Buổi sáng: Đồng chí Bí thư Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện làm việc với tập thể Đảng ủy xã Mương Mán về tình hình thực hiện nhiệm vụ 8 tháng đầu năm 2017.

Thứ sáu, ngày 08

-Buổi chiều: Đồng chí Bí thư Huyện ủy làm việc với tập thể lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện về tình hình thực hiện nhiệm vụ 8 tháng đầu năm 2017.

Thứ bảy,

ngày 09

Thường trực Huyện ủy dự nghe báo cáo tình hình thời sự trực tuyến: Cuộc cách mạng khoa học công nghệ 4.0, cơ hội và thách thức.

Thứ hai,

ngày 11

-Buổi sáng: Đồng chí Phó Bí thư thường trực Huyện ủy chủ trì họp Ban chỉ đạo công tác tôn giáo huyện tháng 9/2017.

-Buổi chiều: Đồng chí Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Họp Thường trực HĐND huyện.

Thứ ba, ngày 12

-Buổi sáng: Đồng chí Bí thư Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện làm việc với tập thể Đảng ủy xã Hàm Thạnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ 8 tháng đầu năm 2017.

Thứ tư, ngày 13

-Buổi sáng: Hội ý Thường trực Huyện ủy.

-Buổi chiều:Họp Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến về công tác cán bộ, đảng vụ.

Thứ năm ngày 14

-Buổi sáng: Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp BCĐ xây dựng Đảng, các đoàn thể chính trị- xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước quý III năm 2017.

Thứ sáu,

ngày 15

-Cả ngày: Đồng chí PBT Thường trực Huyện ủy tiếp công dân.

-Buổi chiều: Ban Thường vụ Huyện ủy làm việc với Đoàn kiểm tra của Tỉnh đối với BCĐ cải cảch tư pháp huyện Hàm Thuận Nam về tình hình thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2017.

Thứ hai ngày 18

-Buổi sáng: Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự họp giao ban HĐND các xã, thị trấn.

Thứ ba, ngày 19

-Buổi sáng: Hội nghị giao ban Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; dự họp BCĐ 138, Ban An toàn giao thông quý III/2017.

-Buổi chiều: Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp BCĐ quy chế dân chủ ở cơ sở quý III năm 2017.

Thứ tư, ngày 20

-Buổi sáng: Thường trực Huyện ủy dự làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ của huyện.

-Buổi chiều: Đồng chí Bí thư Huyện ủy họp Đảng ủy Quân sự huyện.

Thứ năm, ngày 21

-Buổi sáng: +Đồng chí Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị tổng kết 10 năm Chương trình hành động số 15-NQ/TU, ngày 17/4/2008 (khóa XI) của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 30/01/2008 (khóa X) của BCHTW Đảng “về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên” ở tỉnh.

+Đồng chí PBT Thường trực Huyện ủy dự cùng Đoàn thanh tra của Bộ Tư lệnh quân khu 7 đối với BCH Quân sự cơ quan Huyện ủy về thực hiện Nghị định 119/2004/NĐ-CP ngày 11/5/2004 của Chính phủ.

Thứ sáu,

ngày 22

­-Cả ngày: Thường trực Huyện ủy dự diễn tập khu vực phòng thủ tại huyện Tuy Phong.

-Buổi sáng: Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị trực tuyến giữa Thường trực Tỉnh ủy với Thường trực các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh quý III/2017.

-Buổi chiều: Đồng chí Bí thư Huyện ủy chủ trì họp giao ban Ban chỉ đạo cải cách tư pháp và Thi hành án dân sự huyện quý III/2017.

Thứ hai

ngày 25

-Buổi sáng: Đồng chí Bí thư Huyện ủy làm việc với tập thể lãnh đạo Phòng Nội vụ huyện về thực hiện nhiệm vụ 8 tháng đầu năm 2017.

-Buổi chiều: Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp Đảng ủy khối Đảng & Đoàn thể huyện.

Thứ ba, ngày 26

-Buổi sáng:+Đồng chí Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị tổng kết công tác giáo dục huyện năm học 2016-2017.

+Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp giao ban Mặt trận, các đoàn thể CT-XH huyện quý III năm 2017.

-Buổi chiều: Đồng chí Phó Bí thư thường trực Huyện ủy chủ trì họp giao các ban của Huyện ủy quý III/2017 và họp cán bộ, công chức cơ quan Huyện ủy.

Thứ tư,

ngày 27

-Buổi sáng: Thường trực Huyện ủy đi cơ sở.

-Buổi chiều: Thường trực Huyện ủy dự sinh hoạt chi bộ VPHU.

Thứ năm,

ngày 28

-Cả ngày: Thường trực Huyện ủy dự diễn tập khu vực phòng thủ tại huyện Hàm Thuận Bắc.

-Buổi sáng: Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị giao ban trực tuyến với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố.

-Đồng chí Bí thư Huyện ủy dự Đại hội Hội cựu chiến binh tỉnh lần thứ 7, nhiệm kỳ 2017-2022.

Thứ sáu

ngày 29

-Buổi sáng: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy đánh giá tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh; kết quả lãnh đạo công tác phòng, chống tham nhũng, công tác phòng chống, kiểm soát ma túy 9 tháng và những nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung thực hiện trong 3 tháng cuối năm 2017.

-Buổi chiều: Họp các Thường trực mở rộng đánh giá tình hình hoạt động tháng 9/2017; xếp lịch tháng 10/2017.

 

Văn phòng Huyện ủy
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK