Hôm nay, ngày 20 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ | GIỚI THIỆU

Tuyên giáo Bình Thuận tự hào đi lên

4.5.2012 - 8:34

Qua các thời kỳ lịch sử, các thế hệ cán bộ, đảng viên làm công tác tuyên giáo luôn kề vai sát cánh, không tiếc máu xương, anh dũng chiến đấu, hy sinh vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng

Qua các thời kỳ lịch sử, các thế hệ cán bộ, đảng viên làm công tác tuyên giáo luôn kề vai sát cánh, không tiếc máu xương, anh dũng chiến đấu, hy sinh vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng; tham mưu đắc lực cho sự lãnh đạo của Đảng, góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh; cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc nói chung, xây dựng phát triển kinh tế-xã hội Bình Thuận nói riêng trong suốt mấy mươi năm qua.

Là người làm ở Ban Tuyên giáo tỉnh nhà, nên tôi luôn tự hào về những đóng góp của bao thế hệ cha anh đi trước, đã âm thầm không tiếc máu xương cống hiến góp phần vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng quê hương, giải phóng dân tộc. Từ đó,  tôi đem những suy nghĩ của mình viết ra thành những lời nhạc để hát, để nhớ lại về chặng đường ngành tuyên giáo Bình Thuận đã đi qua. 

                                                                                                  Nguyễn Thái Sơn

                                                                                                   Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK