Hôm nay, ngày 18 tháng 10 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH | GIỚI THIỆU

Tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới ở huyện Tánh Linh trong 6 tháng đầu năm 2017

17.8.2017 - 15:13

Tánh Linh là huyện miền núi nằm phía Tây Nam tỉnh Bình Thuận, là một vùng kinh tế đầy tiềm năng với diện tích tự nhiên là 117.422 ha. Dân số trên 105.000 người. Toàn huyện có 14 đơn vị hành chính xã, thị trấn.


Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) về xây dựng Nông thôn mới (NTM) theo Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã Nông thôn mới  giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 644/QĐ-UBND ngày 13/3/2017 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc giao chỉ tiêu thực hiện Bộ tiêu chí Chương trình MTQG về xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2017. Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành được sự quan tâm của UBND tỉnh, các Sở, ngành của tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm 2017, UBND huyện Tánh Linh đã thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia NTM và đã đạt những kết quả tích cực, như sau:

Ngày 19/3/2017 và ngày 25/3/2017, UBND huyện đã tổ chức Lễ công bố xã về đích nông thôn mới năm 2016 cho 2 xã Đức Phú, Đức Tân.

Năm 2017, huyện Tánh Linh sẽ phấn đấu thực hiện 39 tiêu chí, trong đó: UBND tỉnh giao thực hiện 29 tiêu chí và UBND huyện phấn đấu thêm 10 tiêu chí. Song, đến nay huyện đã đạt 13 tiêu chí trong 6 tháng đầu năm nay, nâng tổng số tiêu chí lên thành 148 tiêu chí. Bình quân 11,38 tiêu chí/xã.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, kết quả huy động nguồn lực thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM ước đạt: 30.981 triệu đồng (đạt 39% so với kế hoạch năm 2017). Trong đó: ngân sách cấp huyện: 5.210 triệu đồng; vốn ngân sách tập trung: 4.100 triệu đồng; Vốn Xổ số kiến thiết: 21.150 triệu đồng; Nhân dân đóng góp: 521 triệu đồng.

Nhiều tuyến đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng được cứng hóa, bê tông hóa đảm bảo việc lưu thông đi lại, sản xuất của người dân trên địa bàn huyện được đảm bảo, không lầy lội vào mùa mưa.

Bên cạnh những mặt được trong công tác xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia NTM cũng tồn tại những mặt hạn chế:

Việc Bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2016 – 2020 có hiệu lực từ đầu năm 2017. Trong đó, quy định nhiều điểm mới, điểm khác cần nhiều thời gian tiếp cận, nghiên cứu và sự hướng dẫn từ các sở, ban, ngành nên tiến độ, hiệu quả thực hiện NTM 6 tháng đầu năm trên địa bàn huyện chưa cao.

Tình hình thiên tai do mưa trái mùa và nắng nóng kéo dài cũng đã gây ảnh hưởng đến năng suất đang trong vụ thu hoạch và các loại cây trồng khác trên địa bàn huyện. Ngoài ra, đối với một số tiêu chí không liên quan đến vốn, cơ bản một số xã đều gần như đạt chuẩn, nhưng với các tiêu chí liên quan đến vấn đề này thì vẫn còn lúng túng và gặp trở ngại trong quá trình thực hiện.

Chương trình xây dựng NTM là một nhiệm vụ hết sức khó khăn có nhiều tiêu chí không chỉ đòi hỏi tiền đầu tư, mà phải bằng sự quyết tâm của mỗi người dân, mỗi gia đình, mỗi xã, sự chung sức, chung lòng của cả cộng đồng, của các ngành, các cấp mới có thể thực hiện được. Vì vậy, để thực hiện thắng lợi kế hoạch xây dựng NTM đã đề ra, trong thời gian tới, UBND huyện, các ban, ngành của huyện cần quan tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân khu vực nông thôn hiểu được lợi ích, vai trò và trách nhiệm của mình trong việc xây dựng NTM. Xác định xây dựng NTM không phải là cuộc chạy đua đầu tư mà đây là cuộc vận động dựa vào nội lực của cộng đồng dân cư là chính.

Thứ hai, cần tiếp tục phát huy vai trò của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng và thực hiện phong trào “Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới”.

Thứ ba, các cơ quan, ban, ngành, từng thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG huyện được phân công phụ trách các tiêu chí, địa bàn phối hợp với UBND các xã để hướng dẫn việc thực hiện các tiêu chí theo Bộ tiêu chí mới. Kiểm tra, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy tiến độ thực hiện hoàn thành các tiêu chí.

Thứ tư, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực thực hiện chương trình: từ ngân sách, vốn tín dụng, từ các doanh nghiệp, HTX và cộng đồng dân cư, trong đó phải xác định nguồn lực nội lực của cộng đồng dân cư là rất quan trọng. Ngân sách Nhà nước chỉ tập trung đầu tư xây dựng các kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trọng yếu mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân.

Tóm lại, thực hiện chương trình MTQG về xây dựng NTM trên địa bàn huyện Tánh Linh là một trong những nhiệm vụ nhiệm vụ khó khăn trong phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn huyện. Nhưng với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự chung sức, chung lòng của toàn xã hội, các mục tiêu xây dựng nông thôn mới của huyện đã được đề ra sẽ trở thành hiện thực./.

Nguyễn Thị Loan
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK